Seu electrónica

Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat

2015

Els Certificats de Professionalitat són acreditacions oficials de les qualificacions del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, estructurats en competències professionals i formació modular associada als mateixos.

Qualsevol ciutadà pot accedir a la formació d'un Certificat de Professionalitat al llarg de la seua vida, independentment de la seua situació laboral i edat.

En esta publicació es compilen les fitxes resumixen dels 583 Certificats de Professionalitat que conformen el Repertori Nacional a desembre de 2015 . En elles es resumixen els apartats més significatius dels Certificats de Professionalitat que apareixen com a annexos en els diferents Reials decrets de publicació dels mateixos i les qualificacions que els suporten.

icono descarga

Descarrega esta publicació