Seu electrónica

Publicacions sobre el mercat de treball

Publicacions que arrepleguen l'evolució, tendències, perspectives d'ocupació, mobilitat laboral, etc., del mercat de treball.

Publicacions sobre l'Observatori de les Ocupacions

Informes sobre el mercat de treball estatal i provincial

Informes sobre la mobilitat laboral

Estudis prospectius sectorials