Seu electrónica

Resum de dades estadístiques

Des del mes de maig de 2005 , es posa en funcionament el nou sistema de gestió dels Servicis Públics d'Ocupació (SISPE). L'estadístiques de demandants d'ocupació del SEPE es publiquen amb la metodologia SISPE.

Resum de dades per mesos 2021

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

-

-

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

-

-

Resum de dades per mesos 2021

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

-

-

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

-

-

Resum de dades per mesos 2021

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

-

-

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

-

-

Resum de dades per mesos 2020

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2019

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2018

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2017

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2016

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2015

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2014

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2013

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2012

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2011

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2010

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2009

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2008

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2007

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2006

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

Gen

Febr

Mar

Abr

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

Resum de dades per mesos 2005

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[XLS]

-

-

-

-

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des

[PDF]

-

-

-

-

Maig

Juny

Jul

Ag

Set

Oct

Nov

Des