DADES ESTADÍSTIQUES D'OCUPACIÓ

Metodologia SISPE 

El de 3 maig de 2005 va entrar en vigor el nou model de gestió SISPE que integra la informació relativa a les polítiques actives d'ocupació i a les prestacions per desocupació, que duen a terme els Servicis Públics d'Ocupació, Estatal i Autonòmics.

Este nou sistema va fer necessari un canvi en la forma en què es determinen els col·lectius que han de ser exclosos de les demandes pendents, per a obtindre la parada registrada, conforme a l'Orde Ministerial de març de 1985 .

La comparació d'esta nova metodologia i la que es realitzava fins a maig de 2005 , es pot consultar en el document Influencia de la implantació SISPE en la parada registrada (pdf - 561 KB) .