PROSPECCIÓ I DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES

Estos informes contenen les ocupacions amb millor situació en el mercat de treball (estatal i territorial) i un diagnòstic de les seues necessitats formatives actuals i de les tendències i previsions que permeten identificar els objectius d'atenció prioritària en la programació de l'oferta formativa.