INFORMACIÓ MENSUAL/ANUAL DE MERCAT DE TREBALL DE PERSONES TITULADES

Titulacions de Formació Professional

En esta pàgina, i a manera de fitxes, es presenta Informació per "titulació acadèmica de formació professional" de caràcter oficial en el territori nacional. Estes fitxa contenen informació relativa a les persones demandants registrades en els Servicis Públics d'Ocupació amb alguna titulació de formació professional.

Són xifres de caràcter mensual/anual (des de 2014 ) i àmbit nacional, que contemplen els següents grups de nivells d'estudi (FPI i FPII):

  • Ensenyaments de GRAU MITJÀ de formació professional específica i equivalent, arts plàstiques i disseny, i esportives (TÈCNICS).
  • Ensenyaments de GRAU SUPERIOR de formació professional específica i equivalent, arts plàstiques i disseny i esportives (TÈCNICS SUPERIORS).

Estos nivells d'estudi estan agrupats en els següent Sectors d'Educació i Formació(*): Agricultura, pesca i extracció, Activitats sanitàries, Comerç i reparació de vehicles, Construcció, Hoteleria, Indústries manufactureres, Servicis a l'empresa, Servicis personals, socioculturals i a la comunitat i Ensenyaments artístics.