REFERENTS MENSUALS I ANUALS (DES DE 2014 ) D'INFORMACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL (RMT)

Informació mensual i anual de mercat de treball de l'Observatori de les Ocupacions del SEPE a nivell estatal amb indicadors de parada, contractes i afiliació a la Seguretat Social.

Període