ELS PERFILS DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ

L'Observatori de les Ocupacions del Servici Públic D'Ocupació Estatal realitza anualment, des de l'any 2012 , un estudi referent als "Perfils de l'Oferta d'Ocupació", que aprofundix en el coneixement dels perfils professionals i de les competències que requerixen les empreses per a cobrir els seus llocs de treball. Conté informació de les ocupacions que s'oferixen per les empreses d'Internet i, a manera de fitxa arreplega: la caracterització de l'oferta, les competències específiques requerides per a exercir l'ocupació i el perfil requerit al candidat, amb quatre punts: característiques personals, formació i competència, idiomes i informàtica i competències personals.

De quin perfil vols informació?

Perfils professionals disponibles

Es mostren tots els perfils professionals estudiats en les diverses edicions publicades i les competències requerides per les empreses per a cobrir els seus llocs de treball. Donat el volum dels mateixos s'agrupen en grans grups professionals.

En Informació mensual/anual de mercat de treball per ocupació està disponible l'actualització dels principals indicadors laborals mostrats en els perfils de l'oferta d'ocupació (tractant la primera sol·licitud que fan els demandants d'ocupació per a mitjançar en el mercat laboral).