FUNCIONARIS INTERINS

Ací pots consultar tot el relatiu al procés de selecció per a funcionaris interins per al SEPE any 2021

Convocatòria

02/11/2021 Resolució de 25 de octubre de 2021 de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'autoritza el Servici Públic d'Ocupació Estatal a realitzar el procediment de gestió i aprovació de Llistes de Candidats dels Cossos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat i General Administratiu de l'Administració de l'Estat per a ser nomenats/as funcionaris/as interins/as, la selecció del qual s'encomana al propi Servici Públic d'Ocupació Estatal.
El plazo de presentación de solicitudes (Anexo II) será de 10 días hábiles, desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta Resolución y deberán dirigirse a la Dirección Provincial del SEPE correspondiente al ámbito geográfico solicitado en dicho Anexo.

05/11/2021 - Resolución del Tribunal Calificador en relación con la acreditación de méritos. 

05/11/2021 - Resolución del Tribunal Calificador adscripción grupos de cotización.

10/11/2021 -  Resolució del Tribunal Qualificador adscripció grup de cotització.

 

Convocatòries

02/12/2021 - Resolució de 17 de novembre de 2021 per el qual es convoca procés selectiu per al nomenament de personal interí per programa del Cos General Administratiu de l'Estat en el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

04/01/2022  - Resolució de 30 de desembre de 2021  per el qual es convoca procés selectiu per al nomenament de personal interí sobre vacant del Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat en el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

04/01/2022  - Resolució de 30 de desembre de 2021  per el qual es convoca procés selectiu per al nomenament de personal interí sobre vacant del Cos General Administratiu de l'Estat en el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

VALORACIONS PROVISIONALS

02/12/2021 Resolució de 1 de desembre de 2021 , per la qual s'aprova valoració provisional de mèrits dels candidats/as preseleccionats mitjançant Oferta per al nomenament de funcionaris/as interins/as del Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat en el SEPE en la província de Guipúscoa.
-S'obri termini de tres dies hàbils, a partir del següent al de la seua publicació, per a presentar al·legacions mitjançant correu electrònic dirigit a la Direcció Provincial (dp 20 personal@sepe.es).

07/12/2021 Resolució de 3 de desembre de 2021 , per la qual s'aprova valoració provisional de mèrits dels candidats/as preseleccionats mitjançant Oferta per al nomenament de funcionaris/as interins/as del Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat en el SEPE en la província de Ceuta.
S'obri termini de tres dies hàbils, a partir del següent al de la seua publicació, per a presentar al·legacions mitjançant correu electrònic dirigit a la Direcció Provincial (dp 51 personal@sepe.es).

10/12/2021 Resolució de 10 de desembre de 2021 , per la qual s'aprova valoració provisional de mèrits dels candidats/as preseleccionats mitjançant Oferta per al nomenament de funcionaris/as interins/as del Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat en el SEPE en la província de  Barcelona .
S'obri termini de tres dies hàbils, a partir del següent al de la seua publicació, per a presentar al·legacions mitjançant correu electrònic dirigit a la Direcció Provincial (dp 08 personal@sepe.es).

16/12/2021 Resolució de 16 de desembre de 2021 , per la qual s'aprova valoració provisional de mèrits dels candidats/as preseleccionats mitjançant Oferta per al nomenament de funcionaris/as interins/as del Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat en el SEPE en la província de  Las Palmas .
S'obri termini de tres dies hàbils, a partir del següent al de la seua publicació, per a presentar al·legacions mitjançant correu electrònic dirigit a la Direcció Provincial (dp 35 personal@sepe.es).

20/12/2021 - Resolució de 20 de desembre de 2021 , per la qual s'aprova valoració provisional de mèrits dels candidats/as preseleccionats mitjançant Oferta per al nomenament de funcionaris/as interins/as del Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat en el SEPE en la província d'Illes Balears.
S'obri termini de tres dies hàbils, a partir del següent al de la seua publicació, per a presentar al·legacions mitjançant correu electrònic dirigit a la Direcció Provincial (dp 07 personal@sepe.es).

22/12/2021 Resolución de 22 de diciembre de 2021 , por la que se aprueba valoración provisional de méritos de los candidatos/as preseleccionados mediante Oferta para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado en el SEPE en la provincia de  Navarra .
Se abre plazo de tres días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación, para presentar alegaciones mediante correo electrónico dirigido a la Dirección Provincial (dp 31 personal@sepe.es).

29/12/2021 Resolución de 28 de diciembre de 2021 , por la que se aprueba valoración provisional de méritos de los candidatos/as preseleccionados mediante Oferta para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en el SEPE en la provincia de  Navarra .
S'obri termini de tres dies hàbils, a partir del següent al de la seua publicació, per a presentar al·legacions mitjançant correu electrònic dirigit a la Direcció Provincial (dp 31 personal@sepe.es).

25/01/2022 Resolució de 25 de gener de 2022 , per la qual s'aprova valoració provisional de mèrits dels candidats/as preseleccionats mitjançant Oferta per al nomenament de funcionaris/as interins/as del Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat en el SEPE en la província de Ceuta.
S'obri termini de tres dies hàbils, a partir del següent al de la seua publicació, per a presentar al·legacions mitjançant correu electrònic dirigit a la Direcció Provincial (dp 51 personal@sepe.es).

VALORACIONS DEFINITIVES

10/12/2021 Resolució de 10 de desembre de 2021 , per la qual s'aprova valoració definitiva de mèrits dels candidats/as preseleccionats mitjançant Oferta per al nomenament de funcionaris/as interins/as del Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat en el SEPE en la província de Guipúscoa.

15/12/2021 Resolució de 14 de desembre de 2021 , per la qual s'aprova valoració definitiva de mèrits dels candidats/as preseleccionats mitjançant Oferta per al nomenament de funcionaris/as interins/as del Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat en el SEPE en la província de Ceuta.

16/12/2021 Resolución de 16 de diciembre de 2021 , por la que se aprueba valoración definitiva de méritos de los candidatos/as preseleccionados mediante Oferta para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado en el SEPE en la provincia de  Barcelona .

23/12/2021 Resolución de 23 de diciembre de 2021 , por la que se aprueba valoración definitiva de méritos de los candidatos/as preseleccionados mediante Oferta para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en el SEPE en la provincia de  Las Palmas .

27/12/2021 Resolució de 27 de desembre de 2021 , per la qual s'aprova valoració definitiva de mèrits dels candidats/as preseleccionats mitjançant Oferta per al nomenament de funcionaris/as interins/as del Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat en el SEPE en la província d'Illes Balears.

29/12/2021 Resolución de 28 de diciembre de 2021 , por la que se aprueba valoración definitiva de méritos de los candidatos/as preseleccionados mediante Oferta para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado en el SEPE en la provincia de  Navarra .

05/01/2022 Resolució de 4 de gener de 2022 , per la qual s'aprova valoració definitiva de mèrits dels candidats/as preseleccionats mitjançant Oferta per al nomenament de funcionaris/as interins/as del Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat en el SEPE en la província de  Navarra .

Convocatòries anteriors