RESOLUCIONS VALORACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS PER AL NOMENAMENT COM A FUNCIONARIS INTERINS EN EL SEPE