TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Acumulat a DESEMBRE de 2015

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 8 . 150 . 700 1 , 92 98 , 31
Áraba 65 . 869 0 , 79 98 , 61
Albacete 71 . 986 1 , 26 98 , 70
Alicante /Alacant 277 . 185 1 , 52 99 , 16
Almeria 146 . 182 3 , 17 99 , 04
Àvila 22 . 163 1 , 04 98 , 51
Badaxoz 188 . 578 1 , 37 97 , 91
Baleares , Illas 201 . 853 1 , 86 99 , 21
Barcelona 765 . 329 1 , 47 99 , 10
Burgos 64 . 157 1 , 46 99 , 42
Càceres 97 . 757 1 , 82 98 , 39
Cadis 281 . 896 2 , 31 96 , 15
Castelló 115 . 417 2 , 02 96 , 14
Cidade Real 93 . 396 0 , 66 99 , 30
Còrdova 218 . 897 2 , 50 97 , 74
la Corunya 164 . 594 1 , 30 98 , 15
Cuenca 27 . 320 0 , 99 99 , 19
Xirona 113 . 410 1 , 37 98 , 66
Granada 208 . 617 1 , 91 97 , 66
Guadalaxara 40 . 560 0 , 62 99 , 53
Guipúscoa 107 . 692 1 , 58 98 , 54
Huelva 154 . 913 2 , 31 98 , 47
Huesca 31 . 043 1 , 75 99 , 02
Xaén 197 . 862 1 , 38 98 , 94
León 62 . 973 1 , 19 99 , 15
Lleida 55 . 238 1 , 54 97 , 92
Rioxa, A 50 . 227 1 , 46 99 , 50
Lugo 41 . 110 0 , 99 97 , 31
Madrid 710 . 845 3 , 28 98 , 70
Màlaga 291 . 983 2 , 42 96 , 28
Murcia 444 . 408 1 , 74 98 , 00
Navarra 123 . 398 1 , 07 98 , 59
Orense 38 . 980 1 , 18 98 , 07
Astúries 157 . 621 0 , 63 98 , 83
Palencia 21 . 912 0 , 58 98 , 58
As Palmells 204 . 798 1 , 87 97 , 03
Pontevedra 191 . 000 1 , 19 99 , 27
Salamanca 48 . 714 1 , 62 99 , 36
Tenerife 198 . 886 4 , 23 97 , 67
Cantabria 97 . 701 1 , 52 98 , 41
Segovia 20 . 377 0 , 77 98 , 98
Sevilla 467 . 154 2 , 46 96 , 60
Soria 12 . 290 1 , 18 98 , 32
Tarragona 128 . 592 1 , 28 99 , 32
Teruel 21 . 041 0 , 85 98 , 89
Toledo 120 . 881 2 , 02 98 , 50
Valencia 455 . 917 1 , 55 99 , 30
Valladolid 107 . 001 2 , 02 98 , 57
Biscaia 166 . 800 1 , 56 99 , 12
Zamora 22 . 656 0 , 83 99 , 52
Zaragoza 208 . 941 1 , 41 97 , 27
Ceuta 11 . 962 0 , 85 98 , 70
Melilla 10 . 618 2 , 98 98 , 29

 

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Tiempo mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.