TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: Abril 2015

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 684 . 459 1 , 66 98 , 63
Áraba 5 . 717 0 , 92 98 , 45
Albacete 5 . 980 0 , 96 98 , 70
Alacant 23 . 208 1 , 25 99 , 20
Almería 10 . 892 2 , 21 99 , 52
Ávila 1 . 854 0 , 60 98 , 71
Badaxoz 15 . 442 1 , 19 98 , 64
Baleares 12 . 230 2 , 00 99 , 36
Barcelona 64 . 735 1 , 30 99 , 28
Burgos 6 . 007 1 , 59 99 , 48
Cáceres 8 . 137 1 , 38 99 , 27
Cádiz 25 . 103 2 , 16 96 , 89
Castelló 10 . 402 1 , 76 95 , 59
Cidade Real 7 . 714 0 , 76 99 , 49
Córdoba 21 . 183 2 , 41 98 , 04
la Corunya 13 . 609 0 , 92 98 , 55
Cuenca 2 . 139 0 , 58 99 , 42
Xirona 8 . 597 1 , 33 98 , 68
Granada 18 . 212 2 , 04 98 , 42
Guadalaxara 3 . 841 0 , 78 99 , 85
Guipúscoa 9 . 191 1 , 24 98 , 13
Huelva 9 . 331 1 , 81 98 , 48
Huesca 2 . 665 1 , 98 99 , 30
Xaén 19 . 416 1 , 38 99 , 22
León 4 . 678 1 , 09 99 , 35
Lleida 4 . 660 0 , 80 99 , 05
A Rioxa 4 . 458 1 , 02 99 , 60
Lugo 3 . 399 1 , 38 96 , 98
Madrid 60 . 598 2 , 43 99 , 16
Málaga 24 . 816 2 , 11 96 , 95
Murcia 37 . 046 1 , 92 98 , 35
Navarra 10 . 326 0 , 75 98 , 19
Orense 3 . 237 1 , 55 98 , 16
Astúries 13 . 397 0 , 68 98 , 79
Palencia 1 . 779 0 , 38 98 , 58
As Palmells 17 . 953 1 , 71 97 , 63
Pontevedra 18 . 118 0 , 79 99 , 47
Salamanca 3 . 751 1 , 97 99 , 58
Tenerife 17 . 317 3 , 48 98 , 63
Cantabria 8 . 320 1 , 44 97 , 67
Segovia 1 . 828 0 , 55 99 , 80
Sevilla 39 . 253 1 , 95 97 , 67
Soria 958 0 , 78 99 , 09
Tarragona 10 . 167 1 , 01 99 , 37
Teruel 1 . 911 0 , 33 99 , 19
Toledo 10 . 308 1 , 51 98 , 52
Valencia 39 . 060 1 , 69 99 , 41
Valladolid 9 . 694 1 , 87 98 , 96
Biscaia 14 . 744 1 , 08 99 , 40
Zamora 1 . 865 0 , 99 99 , 48
Zaragoza 13 . 139 1 , 23 97 , 04
Ceuta 1 . 118 0 , 79 98 , 56
Melilla 956 2 , 71 98 , 97

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.