TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: AGOST 2015

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 614 . 286 1 , 97 98 , 05
Áraba 5 . 051 1 , 30 98 , 78
Albacete 5 . 365 1 , 33 98 , 58
Alacant 23 . 454 1 , 22 99 , 14
Almería 14 . 616 3 , 99 96 , 95
Ávila 1 . 515 0 , 78 98 , 33
Badaxoz 14 . 528 1 , 26 96 , 07
Baleares 9 . 091 1 , 27 99 , 36
Barcelona 59 . 894 1 , 11 99 , 14
Burgos 4 . 956 1 , 44 99 , 39
Cáceres 7 . 343 1 , 82 98 , 40
Cádiz 20 . 871 2 , 79 96 , 02
Castelló 8 . 869 1 , 83 95 , 98
Cidade Real 7 . 257 0 , 40 99 , 43
Córdoba 15 . 891 2 , 91 96 , 73
la Corunya 11 . 297 1 , 04 98 , 60
Cuenca 2 . 083 1 , 00 99 , 19
Xirona 7 . 475 1 , 23 98 , 42
Granada 15 . 681 1 , 88 97 , 74
Guadalaxara 2 . 809 0 , 60 99 , 53
Guipúscoa 7 . 488 1 , 30 98 , 79
Huelva 14 . 222 2 , 59 98 , 26
Huesca 2 . 316 1 , 54 99 , 51
Xaén 14 . 940 1 , 15 99 , 10
León 4 . 885 0 , 95 99 , 19
Lleida 3 . 802 0 , 90 97 , 33
A Rioxa 3 . 996 1 , 32 99 , 37
Lugo 2 . 799 0 , 76 96 , 72
Madrid 55 . 232 3 , 86 98 , 32
Málaga 20 . 731 2 , 21 96 , 47
Murcia 35 . 893 1 , 79 98 , 03
Navarra 7 . 787 0 , 87 97 , 66
Orense 2 . 747 0 , 84 97 , 89
Astúries 10 . 273 0 , 50 98 , 83
Palencia 1 . 620 0 , 38 98 , 86
As Palmells 16 . 803 1 , 80 97 , 14
Pontevedra 13 . 175 1 , 70 99 , 41
Salamanca 4 . 245 1 , 09 99 , 09
Tenerife 15 . 130 4 , 57 97 , 13
Cantabria 7 . 556 0 , 72 99 , 43
Segovia 1 . 320 0 , 56 97 , 95
Sevilla 37 . 905 4 , 08 94 , 64
Soria 757 1 , 40 98 , 95
Tarragona 8 . 271 0 , 92 99 , 49
Teruel 1 . 405 0 , 74 99 , 10
Toledo 9 . 825 1 , 85 98 , 21
Valencia 36 . 897 1 , 12 99 , 47
Valladolid 6 . 083 1 , 81 98 , 73
Biscaia 10 . 680 0 , 57 99 , 10
Zamora 1 . 667 0 , 64 99 , 50
Zaragoza 14 . 074 1 , 19 97 , 75
Ceuta 853 0 , 56 98 , 67
Melilla 863 2 , 50 97 , 10

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.