TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: DESEMBRE 2015

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 595 . 495 1 , 98 98 , 35
Àlaba/Áraba 4 . 945 0 , 57 99 , 19
Albacete 5 . 347 1 , 39 98 , 25
Alicante 18 . 548 1 , 50 99 , 36
Almeria 8 . 061 3 , 64 99 , 37
Àvila 1 . 741 1 , 30 98 , 58
Badajoz 13 . 996 1 , 91 98 , 04
Baleares 28 . 248 2 , 60 98 , 05
Barcelona 51 . 883 1 , 38 99 , 29
Burgos 4 . 827 1 , 04 99 , 65
Càceres 6 . 823 2 , 40 97 , 11
Cadis 20 . 383 2 , 35 95 , 80
Castelló 7 . 163 1 , 85 97 , 11
Ciudad Real 6 . 832 0 , 51 99 , 37
Còrdova 12 . 879 1 , 90 97 , 91
la Corunya 12 . 759 0 , 93 98 , 22
Cuenca 1 . 775 0 , 95 98 , 55
Girona 9 . 590 1 , 84 97 , 14
Granada 13 . 715 2 , 15 98 , 20
Guadalajara 2 . 720 0 , 76 99 , 24
Guipúscoa 7 . 336 1 , 21 98 , 43
Huelva 11 . 150 2 , 53 98 , 03
Huesca 2 . 105 2 , 01 99 , 07
Jaén 11 . 009 1 , 35 99 , 49
León 4 . 286 1 , 10 98 , 97
Lleida 3 . 791 1 , 08 97 , 84
La Rioja 3 . 292 1 , 30 99 , 09
Lugo 3 . 325 0 , 55 97 , 14
Madrid 48 . 368 4 , 20 99 , 11
Màlaga 21 . 991 3 , 00 96 , 10
Murcia 34 . 796 1 , 70 98 , 26
Navarra 10 . 862 0 , 85 99 , 22
Orense 3 . 039 0 , 68 98 , 74
Astúries 14 . 731 0 , 65 98 , 66
Palencia 1 . 648 0 , 38 98 , 73
Las Palmas 14 . 222 1 , 93 97 , 82
Pontevedra 13 . 337 1 , 37 98 , 93
Salamanca 3 . 440 1 , 27 99 , 19
Tenerife 14 . 589 3 , 32 97 , 81
Cantabria 7 . 342 1 , 23 98 , 78
Segovia 1 . 578 0 , 74 98 , 83
Sevilla 31 . 306 2 , 01 96 , 99
Soria 916 1 , 50 97 , 90
Tarragona 9 . 882 1 , 09 99 , 43
Teruel 1 . 344 0 , 91 98 , 74
Toledo 8 . 221 2 , 24 98 , 72
Valencia 27 . 931 1 , 55 99 , 12
Valladolid 7 . 479 2 , 52 98 , 20
Bizkaia 12 . 241 0 , 83 98 , 90
Zamora 1 . 734 0 , 51 99 , 66
Zaragoza 24 . 301 1 , 30 97 , 90
Ceuta 824 0 , 42 100 , 00
Melilla 844 1 , 27 99 , 86

 

 

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.