TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: XANEIRO 2015

 

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 741 . 631 2 , 02 97 , 79
Áraba 7 . 339 0 , 74 98 , 14
Albacete 6 . 797 0 , 96 98 , 40
Alacant 26 . 331 2 , 07 98 , 71
Almería 9 . 036 2 , 48 98 , 86
Ávila 1 . 942 0 , 92 97 , 98
Badaxoz 15 . 915 1 , 35 97 , 22
Baleares 18 . 107 2 , 09 99 , 20
Barcelona 75 . 870 1 , 92 98 , 64
Burgos 6 . 430 1 , 88 99 , 02
Cáceres 9 . 204 1 , 66 97 , 49
Cádiz 22 . 610 2 , 51 95 , 45
Castelló 10 . 762 2 , 77 94 , 94
Cidade Real 7 . 930 0 , 58 99 , 11
Córdoba 18 . 541 2 , 99 96 , 36
la Corunya 18 . 150 ' 3 , 18 97 , 77
Cuenca 2 . 528 1 , 29 99 , 26
Xirona 10 . 773 1 , 46 98 , 32
Granada 16 . 680 1 , 83 96 , 11
Guadalaxara 3 . 765 0 , 56 99 , 23
Guipúscoa 11 . 550 1 , 63 97 , 97
Huelva 12 . 058 2 , 62 97 , 65
Huesca 2 . 986 2 , 01 97 , 70
Xaén 18 . 060 2 , 71 97 , 23
León 5 . 707 1 , 53 98 , 18
Lleida 4 . 909 1 , 74 96 , 96
A Rioxa 5 . 044 1 , 62 99 , 34
Lugo 3 . 945 1 , 31 97 , 13
Madrid 64 . 019 2 , 81 98 , 69
Málaga 25 . 545 3 , 09 94 , 41
Murcia 36 . 700 1 , 69 96 , 78
Navarra 13 . 903 1 , 26 97 , 67
Orense 3 . 863 1 , 17 97 , 80
Astúries 15 . 959 0 , 44 98 , 11
Palencia 2 . 155 0 , 49 98 , 07
As Palmells 16 . 589 1 , 94 96 , 48
Pontevedra 20 . 522 1 , 08 99 , 17
Salamanca 4 . 474 2 , 38 99 , 29
Tenerife 16 . 440 5 , 00 97 , 30
Cantabria 9 . 399 2 , 41 97 , 62
Segovia 2 . 170 0 , 72 98 , 56
Sevilla 39 . 598 1 , 56 96 , 42
Soria 1 . 410 1 , 24 96 , 61
Tarragona 12 . 786 1 , 27 99 , 41
Teruel 2 . 588 1 , 49 97 , 55
Toledo 10 . 726 2 , 42 97 , 87
Valencia 41 . 458 1 , 36 99 , 18
Valladolid 10 . 937 1 , 81 98 , 20
Biscaia 18 . 511 1 , 12 99 , 23
Zamora 2 . 157 0 , 94 99 , 80
Zaragoza 15 . 229 2 , 00 95 , 38
Ceuta 885 0 , 99 96 , 73
Melilla 639 8 , 42 94 , 34

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.