TEMPS MITJANS DE TRAMITACION DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PUBLIQUE D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: XULLO 2015

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 725 . 250 2 , 29 98 , 10
Áraba 5 . 624 0 , 55 98 , 75
Albacete 6 . 755 1 , 91 98 , 60
Alacant 23 . 325 1 , 38 99 , 22
Almería 20 . 333 4 , 92 98 , 88
Ávila 1 . 868 1 , 08 98 , 78
Badaxoz 14 . 856 1 , 21 97 , 94
Baleares 10 . 519 2 , 71 99 , 23
Barcelona 69 . 447 1 , 36 98 , 68
Burgos 5 . 957 1 , 14 99 , 32
Cáceres 9 . 059 2 , 01 98 , 71
Cádiz 22 . 059 2 , 27 95 , 05
Castelló 8 . 855 2 , 10 95 , 02
Cidade Real 8 . 655 0 , 46 99 , 49
Córdoba 18 . 943 2 , 82 97 , 59
la Corunya 13 . 616 1 , 10 98 , 50
Cuenca 2 . 736 0 , 69 99 , 59
Xirona 8 . 627 1 , 37 98 , 40
Granada 18 . 957 2 , 02 97 , 43
Guadalaxara 4 . 092 0 , 58 99 , 31
Guipúscoa 10 . 140 1 , 65 98 , 29
Huelva 18 . 965 3 , 87 97 , 65
Huesca 2 . 607 1 , 50 99 , 18
Xaén 17 . 345 1 , 29 98 , 75
León 5 . 949 1 , 01 99 , 16
Lleida 4 . 490 2 , 72 97 , 69
A Rioxa 4 . 607 2 , 22 99 , 40
Lugo 3 . 356 0 , 79 97 , 19
Madrid 65 . 955 3 , 64 98 , 41
Málaga 24 . 020 2 , 21 96 , 43
Murcia 39 . 146 1 , 97 98 , 09
Navarra 10 . 777 1 , 44 98 , 57
Orense 3 . 320 0 , 91 98 , 07
Astúries 12 . 492 0 , 55 99 , 17
Palencia 2 . 103 0 , 26 98 , 65
As Palmells 19 . 109 2 , 12 95 , 10
Pontevedra 14 . 513 1 , 27 99 , 26
Salamanca 4 . 382 1 , 62 99 , 49
Tenerife 17 . 241 4 , 75 97 , 24
Cantabria 7 . 694 1 , 63 98 , 24
Segovia 1 . 575 0 , 98 98 , 78
Sevilla 39 . 524 3 , 89 96 , 18
Soria 1 . 078 0 , 90 98 , 45
Tarragona 10 . 374 1 , 46 98 , 95
Teruel 1 . 837 0 , 69 99 , 52
Toledo 9 . 739 2 , 00 97 , 93
Valencia 44 . 828 1 , 70 99 , 30
Valladolid 7 . 569 1 , 72 98 , 91
Biscaia 14 . 960 7 , 11 98 , 92
Zamora 2 . 030 0 , 42 99 , 35
Zaragoza 27 . 013 1 , 37 97 , 39
Ceuta 1 . 121 0 , 64 98 , 83
Melilla 1 . 108 0 , 74 99 , 44

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.