TEMPS MITJANS DE TRAMITACION DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PUBLIQUE D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: XUÑO 2015

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 682 . 772 1 , 70 98 , 67
Áraba      5 . 564 0 , 46 98 , 76
Albacete      5 . 811 1 , 17 98 , 76
Alacant    22 . 174 1 , 22 99 , 38
Almería    15 . 832 2 , 75 99 , 06
Ávila      1 . 674 0 , 75 99 , 02
Badaxoz    15 . 173 1 , 18 98 , 67
Baleares    10 . 002 1 , 57 99 , 34
Barcelona    59 . 753 1 , 19 99 , 33
Burgos      5 . 123 1 , 55 99 , 70
Cáceres      7 . 877 1 , 64 98 , 75
Cádiz    23 . 941 2 , 17 97 , 05
Castelló    10 . 052 1 , 79 96 , 64
Cidade Real      7 . 325 0 , 68 99 , 64
Córdoba    21 . 239 2 , 47 97 , 89
la Corunya   13 . 589 1 , 23 97 , 93
Cuenca      2 . 053 0 , 73 99 , 05
Xirona      7 . 229 1 , 17 99 , 04
Granada   19 . 498 1 , 72 97 , 80
Guadalaxara     3 . 353 0 , 33 99 , 66
Guipúscoa     9 . 751 1 , 67 98 , 55
Huelva   17 . 529 2 , 03 99 , 30
Huesca     2 . 414 1 , 34 99 , 06
Xaén   19 . 355 1 , 14 99 , 23
León     5 . 056 1 , 36 99 , 27
Lleida     4 . 196 0 , 62 98 , 14
A Rioxa     3 . 958 1 , 40 99 , 31
Lugo      3 . 364 0 , 77 98 , 12
Madrid   59 . 288 2 , 82 98 , 94
Málaga   23 . 397 1 , 84 97 , 46
Murcia   40 . 529 1 , 73 98 , 15
Navarra   10 . 337 0 , 90 99 , 14
Orense     3 . 250 1 , 03 98 , 35
Astúries   12 . 508 0 , 50 99 , 13
Palencia     1 . 681 0 , 59 98 , 54
As Palmells   17 . 575 1 , 61 97 , 37
Pontevedra   15 . 339 0 , 83 99 , 36
Salamanca     3 . 709 1 , 19 99 , 43
Tenerife   16 . 081 3 , 44 98 , 11
Cantabria     8 . 124 1 , 34 99 , 43
Segovia     1 . 344 0 , 43 99 , 16
Sevilla   39 . 716 3 , 13 97 , 48
Soria        869 1 , 29 99 , 01
Tarragona     9 . 290 0 , 86 99 , 42
Teruel     1 . 693 0 , 55 99 , 56
Toledo     9 . 104 1 , 25 98 , 68
Valencia   44 . 933 1 , 16 99 , 61
Valladolid      8 . 314 1 , 83 98 , 87
Biscaia   15 . 545 0 , 85 99 , 55
Zamora     1 . 724 1 , 14 99 , 37
Zaragoza   13 . 156 1 , 36 98 , 19
Ceuta     1 . 346 0 , 75 99 , 32
Melilla     1 . 035 0 , 81 99 , 55

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.

 

 

 

  •