TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ EN EL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: MARÇ 2015

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Prazo mitjà de resolució d'expedients en dies naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 693 . 029 1 , 45 98 , 56
Áraba/Àlaba 5 . 673 0 , 64 98 , 57
Albacete 6 . 017 1 , 06 98 , 75
Alicante /Alacant 23 . 525 1 , 39 99 , 00
Almería 10 . 533 1 , 74 99 , 41
Ávila 2 . 134 0 , 67 98 , 63
Badaxoz 16 . 423 1 , 00 98 , 59
Baleares , Illas 11 . 989 1 , 64 99 , 57
Barcelona 69 . 869 1 , 20 99 , 30
Burgos 5 . 173 1 , 90 99 , 43
Cáceres 8 . 131 1 , 24 98 , 76
Cádiz 25 . 909 1 , 72 97 , 73
Castelló 10 . 915 1 , 67 95 , 28
Cidade Real 7 . 751 0 , 54 99 , 33
Córdoba 20 . 866 1 , 96 98 , 37
la Corunya 14 . 156 0 , 98 98 , 49
Cuenca 2 . 272 1 , 03 99 , 23
Xirona 8 . 896 1 , 19 98 , 95
Granada 18 . 653 1 , 67 97 , 94
Guadalaxara 3 . 461 0 , 53 99 , 54
Guipúscoa 9 . 457 1 , 01 98 , 83
Huelva 9 . 845 1 , 68 98 , 47
Huesca 2 . 319 1 , 15 98 , 82
Xaén 16 . 792 1 , 03 99 , 20
León 5 . 511 0 , 96 99 , 33
Lleida 4 . 802 3 , 80 99 , 09
Rioxa, A 4 . 483 1 , 52 99 , 62
Lugo 3 . 278 1 , 36 97 , 73
Madrid 60 . 063 1 , 94 98 , 69
Málaga 27 . 761 1 , 85 96 , 83
Murcia 33 . 398 1 , 36 97 , 52
Navarra 11 . 413 0 , 97 98 , 85
Orense 3 . 181 1 , 19 97 , 56
Astúries 13 . 079 0 , 55 98 , 89
Palencia 1 . 765 1 , 00 98 , 45
As Palmells 18 . 306 1 , 09 97 , 12
Pontevedra 15 . 806 0 , 73 99 , 37
Salamanca 3 . 918 1 , 26 99 , 44
Tenerife 18 . 524 3 , 96 98 , 48
Cantabria 8 . 369 1 , 19 97 , 34
Segovia 1 . 978 0 , 70 99 , 48
Sevilla 42 . 216 1 , 31 98 , 11
Soria 1 . 019 1 , 09 99 , 02
Tarragona 10 . 531 1 , 05 99 , 41
Teruel 1 . 727 0 , 65 98 , 21
Toledo 11 . 265 1 , 56 98 , 62
Valencia 37 . 129 1 , 25 99 , 44
Valladolid 11 . 438 1 , 46 98 , 99
Biscaia 13 . 234 1 , 00 99 , 24
Zamora 1 . 832 0 , 88 99 , 59
Zaragoza 14 . 166 1 , 29 96 , 59
Ceuta 1 . 146 0 , 61 98 , 66
Melilla 932 3 , 45 98 , 64

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.