TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: NOVEMBRE 2015

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo mitjà de resolució d'expedients en dies naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 710 . 429 2 , 60 98 , 28
Áraba 5 . 562 1 , 61 97 , 83
Albacete 5 . 586 1 , 65 98 , 83
Alacant 23 . 063 2 , 26 99 , 32
Almeria 10 . 171 4 , 45 99 , 23
Àvila 2 . 023 1 , 25 98 , 39
Badaxoz 18 . 227 2 , 03 98 , 00
Baleares 45 . 134 1 , 85 98 , 83
Barcelona 64 . 093 2 , 43 99 , 32
Burgos 5 . 676 2 , 01 99 , 30
Càceres 8 . 837 2 , 10 98 , 41
Cadis 26 . 511 2 , 75 95 , 82
Castelló 8 . 940 2 , 78 94 , 40
Cidade Real 7 . 366 1 , 08 99 , 06
Còrdova 16 . 680 2 , 50 98 , 30
la Corunya 13 . 343 1 , 76 98 , 13
Cuenca 2 . 305 1 , 82 99 , 09
Xirona 13 . 061 1 , 79 98 , 70
Granada 16 . 931 2 , 59 97 , 82
Guadalaxara 3 . 209 1 , 18 99 , 66
Guipúscoa 7 . 983 3 , 54 98 , 68
Huelva 14 . 183 2 , 47 98 , 39
Huesca 2 . 581 2 , 90 98 , 57
Xaén 14 . 647 1 , 57 99 , 23
León 5 . 420 2 , 03 99 , 14
Lleida 5 . 067 1 , 45 97 , 10
A Rioxa 4 . 055 2 , 14 99 , 37
Lugo 3 . 804 1 , 53 97 , 60
Madrid 60 . 543 4 , 70 98 , 43
Màlaga 26 . 855 3 , 29 95 , 32
Murcia 36 . 613 2 , 21 98 , 42
Navarra 10 . 159 1 , 81 98 , 66
Orense 3 . 435 1 , 96 98 , 81
Astúries 13 . 271 1 , 53 98 , 93
Palencia 1 . 659 0 , 94 98 , 70
As Palmells 16 . 718 2 , 73 97 , 12
Pontevedra 15 . 060 2 , 32 99 , 20
Salamanca 3 . 840 2 , 10 98 , 92
Tenerife 17 . 381 6 , 19 97 , 75
Cantabria 7 . 955 1 , 63 98 , 78
Segovia 1 . 948 1 , 48 98 , 63
Sevilla 37 . 979 2 , 51 97 , 03
Soria 1 . 086 1 , 95 97 , 21
Tarragona 14 . 975 1 , 71 99 , 13
Teruel 1 . 547 1 , 45 98 , 83
Toledo 9 . 981 3 , 33 98 , 86
Valencia 32 . 172 2 , 32 98 , 98
Valladolid 8 . 365 3 , 43 97 , 91
Biscaia 13 . 337 2 , 16 98 , 20
Zamora 1 . 775 1 , 80 98 , 89
Zaragoza 17 . 528 2 , 14 97 , 87
Ceuta 895 1 , 79 99 , 50
Melilla 894 1 , 82 99 , 44

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.