TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: OCTUBRE 2015

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo mitjà de resolució d'expedients en dies naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 730 . 651 1 , 91 97 , 74
Áraba 5 . 601 1 , 30 98 , 58
Albacete 6 . 812 1 , 33 98 , 05
Alacant 24 . 583 1 , 22 99 , 22
Almeria 10 . 670 3 , 90 99 , 15
Àvila 2 . 227 0 , 78 96 , 53
Badaxoz 18 . 048 1 , 25 96 , 53
Baleares 22 . 613 1 , 27 98 , 81
Barcelona 65 . 608 1 , 11 98 , 82
Burgos 6 . 110 1 , 44 99 , 24
Càceres 8 . 898 1 , 71 97 , 71
Cadis 25 . 361 2 , 54 92 , 25
Castelló 9 . 265 1 , 83 95 , 96
Cidade Real 10 . 257 0 , 40 99 , 46
Còrdova 18 . 139 2 , 61 97 , 70
la Corunya 13 . 781 1 , 04 96 , 26
Cuenca 2 . 928 1 , 00 98 , 86
Xirona 12 . 846 1 , 23 98 , 67
Granada 17 . 926 1 , 87 97 , 10
Guadalaxara 3 . 342 0 , 60 99 , 43
Guipúscoa 8 . 691 1 , 30 98 , 87
Huelva 13 . 469 2 , 38 98 , 49
Huesca 3 . 180 1 , 54 98 , 65
Xaén 16 . 837 1 , 12 98 , 84
León 6 . 052 0 , 95 98 , 94
Lleida 6 . 492 0 , 90 96 , 02
A Rioxa 4 . 431 1 , 32 99 , 59
Lugo 3 . 720 0 , 76 94 , 44
Madrid 60 . 169 3 , 86 98 , 04
Màlaga 26 . 008 2 , 21 93 , 59
Murcia 37 . 283 1 , 79 98 , 46
Navarra 8 . 967 0 , 87 98 , 97
Orense 3 . 563 0 , 84 96 , 96
Astúries 14 . 041 0 , 50 98 , 40
Palencia 2 . 250 0 , 38 98 , 20
As Palmells 16 . 955 1 , 80 96 , 63
Pontevedra 17 . 255 1 , 70 98 , 94
Salamanca 4 . 967 1 , 09 99 , 01
Tenerife 17 . 462 4 , 57 96 , 80
Cantabria 8 . 805 0 , 72 98 , 76
Segovia 1 . 627 0 , 56 98 , 80
Sevilla 41 . 602 3 , 45 95 , 92
Soria 1 . 229 1 , 40 97 , 91
Tarragona 13 . 193 0 , 92 98 , 33
Teruel 1 . 692 0 , 74 99 , 10
Toledo 12 . 330 1 , 85 98 , 47
Valencia 36 . 862 1 , 12 98 , 98
Valladolid 9 . 115 1 , 81 98 , 08
Biscaia 14 . 155 0 , 57 98 , 60
Zamora 2 . 637 0 , 64 99 , 75
Zaragoza 28 . 695 1 , 19 96 , 75
Ceuta 967 0 , 56 99 , 00
Melilla 935 2 , 50 99 , 38

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.