TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: SETEMBRO 2015

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 665 . 138 1 , 94 98 , 07
Áraba 4 . 304 0 , 53 98 , 29
Albacete 6 . 355 1 , 59 98 , 73
Alacant 24 . 654 1 , 46 99 , 13
Almería 13 . 696 3 , 17 99 , 20
Ávila 1 . 898 1 , 36 99 , 19
Badaxoz 16 . 033 1 , 52 97 , 70
Baleares 11 . 755 1 , 46 99 , 49
Barcelona 55 . 664 1 , 37 98 , 92
Burgos 4 . 361 0 , 95 99 , 46
Cáceres 8 . 696 2 , 24 97 , 96
Cádiz 23 . 300 2 , 31 95 , 86
Castelló 9 . 812 1 , 80 97 , 86
Cidade Real 8 . 066 0 , 45 99 , 44
Córdoba 16 . 968 2 , 72 97 , 81
la Corunya 13 . 113 0 , 96 98 , 16
Cuenca 2 . 373 1 , 17 99 , 16
Xirona 9 . 520 1 , 00 99 , 46
Granada 16 . 947 1 , 64 97 , 28
Guadalaxara 3 . 314 0 , 42 99 , 47
Guipúscoa 7 . 602 1 , 55 98 , 45
Huelva 13 . 550 2 , 10 98 , 89
Huesca 3 . 267 1 , 91 99 , 74
Xaén 15 . 825 1 , 23 98 , 91
León 5 . 519 0 , 90 99 , 64
Lleida 4 . 671 1 , 05 98 , 42
A Rioxa 3 . 719 0 , 87 99 , 83
Lugo 3 . 504 0 , 98 98 , 02
Madrid 61 . 082 4 , 01 98 , 14
Málaga 23 . 241 2 , 40 96 , 24
Murcia 41 . 740 1 , 96 96 , 96
Navarra 9 . 200 0 , 88 98 , 82
Orense 3 . 204 0 , 91 97 , 89
Astúries 13 . 080 0 , 58 99 , 01
Palencia 1 . 826 0 , 51 99 , 66
As Palmells 15 . 828 2 , 21 97 , 32
Pontevedra 15 . 620 1 , 12 99 , 24
Salamanca 4 . 505 1 , 13 99 , 54
Tenerife 15 . 602 3 , 69 97 , 13
Cantabria 8 . 125 1 , 36 98 , 29
Segovia 1 . 540 0 , 62 99 , 02
Sevilla 40 . 437 3 , 19 93 , 61
Soria 1 . 057 1 , 10 97 , 90
Tarragona 9 . 756 1 , 28 99 , 44
Teruel 1 . 527 0 , 82 98 , 46
Toledo 10 . 257 1 , 88 98 , 59
Valencia 37 . 369 1 , 40 98 , 96
Valladolid 9 . 146 2 , 46 98 , 35
Biscaia 13 . 414 1 , 06 98 , 70
Zamora 1 . 907 0 , 77 99 , 49
Zaragoza 15 . 510 1 , 12 98 , 20
Ceuta 840 0 , 92 99 , 18
Melilla 839 3 , 00 98 , 76

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.