TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: XANEIRO 2016

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 711 . 440 2 , 19 98 , 06
Áraba 5 . 771 0 , 69 98 , 85
Albacete 6 . 271 1 , 21 98 , 59
Alicante /Alacant 25 . 453 1 , 45 98 , 93
Almería 9 . 489 3 , 39 98 , 89
Ávila 1 . 916 1 , 33 97 , 99
Badaxoz 17 . 195 1 , 83 96 , 24
Baleares , Illas 18 . 675 2 , 27 97 , 84
Barcelona 65 . 779 1 , 80 99 , 02
Burgos 5 . 012 0 , 80 99 , 72
Cáceres 8 . 905 3 , 03 98 , 30
Cádiz 24 . 563 3 , 51 94 , 86
Castelló 9 . 253 2 , 16 96 , 04
Cidade Real 8 . 254 1 , 02 99 , 09
Córdoba 15 . 562 2 , 36 97 , 84
la Corunya 16 . 278 1 , 18 97 , 88
Cuenca 2 . 243 1 , 71 99 , 24
Xirona 10 . 929 1 , 38 98 , 57
Granada 17 . 933 1 , 97 97 , 79
Guadalaxara 3 . 727 0 , 47 99 , 75
Guipúscoa 9 . 027 1 , 53 98 , 34
Huelva 11 . 786 2 , 32 98 , 37
Huesca 2 . 569 2 , 76 98 , 50
Xaén 13 . 260 1 , 37 98 , 92
León 5 . 729 1 , 27 99 , 59
Lleida 4 . 534 1 , 00 97 , 96
Rioxa, A 4 . 359 1 , 63 99 , 59
Lugo 3 . 848 0 , 93 97 , 00
Madrid 59 . 626 5 , 05 98 , 63
Málaga 27 . 391 3 , 72 94 , 84
Murcia 39 . 308 1 , 44 98 , 01
Navarra 11 . 954 1 , 19 98 , 36
Orense 3 . 915 0 , 72 98 , 53
Astúries 15 . 108 0 , 56 98 , 77
Palencia 2 . 092 0 , 32 98 , 21
As Palmells 17 . 465 1 , 88 97 , 68
Pontevedra 17 . 496 1 , 43 99 , 13
Salamanca 4 . 320 1 , 46 98 , 68
Tenerife 16 . 260 3 , 79 98 , 20
Cantabria 9 . 560 1 , 49 98 , 46
Segovia 1 . 777 1 , 29 97 , 59
Sevilla 41 . 167 2 , 46 96 , 29
Soria 1 . 151 0 , 84 98 , 70
Tarragona 12 . 087 1 , 01 99 , 56
Teruel 1 . 544 1 , 26 99 , 51
Toledo 10 . 120 2 , 11 98 , 36
Valencia 39 . 100 1 , 59 98 , 68
Valladolid 7 . 748 2 , 09 98 , 55
Biscaia 16 . 660 0 , 94 98 , 56
Zamora 2 . 071 0 , 48 99 , 38
Zaragoza 23 . 168 1 , 36 97 , 59
Ceuta 1 . 055 0 , 94 99 , 36
Melilla 977 1 , 23 99 , 04

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Tiempo medio de tramitación. Se recoge en días naturales el tiempo medio de tramitación de los procedimientos de prestaciones por desempleo, calculado desde la presentación de la solicitud hasta que se da por finalizado el expediente.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobrament de prestacions per desocupació reconegudes fins a l'últim dia hàbil de cada mes es realitzen el 10 dia del mes següent o primer dia hàbil posterior.