TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: XUÑO 2016

 

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 674 . 701 1 , 70 98 , 90
Áraba 4 . 998 1 , 07 98 , 50
Albacete 5 . 185 0 , 84 99 , 32
Alicante /Alacant 21 . 880 1 , 06 99 , 25
Almería 16 . 452 3 , 41 99 , 48
Ávila 1 . 662 0 , 66 99 , 19
Badaxoz 15 . 078 1 , 34 98 , 13
Baleares , Illas 8 . 404 1 , 56 99 , 47
Barcelona 58 . 705 1 , 19 99 , 24
Burgos 5 . 312 0 , 86 99 , 60
Cáceres 7 . 977 1 , 71 99 , 41
Cádiz 23 . 315 2 , 00 97 , 89
Castelló 8 . 604 1 , 42 94 , 92
Cidade Real 7 . 090 0 , 76 99 , 45
Córdoba 20 . 964 1 , 90 98 , 68
la Corunya 11 . 486 1 , 10 97 , 93
Cuenca 1 . 958 0 , 68 98 , 56
Xirona 6 . 405 0 , 94 98 , 48
Granada 19 . 578 1 , 58 98 , 06
Guadalaxara 3 . 184 0 , 48 99 , 82
Guipúscoa 9 . 192 1 , 78 98 , 65
Huelva 19 . 683 1 , 79 99 , 43
Huesca 2 . 350 1 , 64 99 , 28
Xaén 18 . 405 1 , 67 99 , 20
León 4 . 188 1 , 26 99 , 51
Lleida 4 . 104 1 , 11 99 , 24
Rioxa, A 3 . 835 1 , 57 99 , 60
Lugo 3 . 030 0 , 88 97 , 62
Madrid 61 . 387 2 , 93 99 , 36
Málaga 21 . 963 1 , 97 97 , 48
Murcia 42 . 026 1 , 36 98 , 93
Navarra 10 . 436 1 , 19 99 , 01
Orense 2 . 871 1 , 91 98 , 83
Astúries 11 . 890 0 , 53 99 , 16
Palencia 1 . 637 0 , 29 99 , 07
As Palmells 18 . 382 1 , 61 98 , 26
Pontevedra 14 . 555 1 , 13 99 , 40
Salamanca 3 . 309 1 , 82 99 , 09
Tenerife 16 . 418 4 , 78 98 , 85
Cantabria 8 . 120 0 , 98 99 , 37
Segovia 1 . 342 0 , 61 99 , 37
Sevilla 42 . 091 1 , 85 98 , 31
Soria 677 0 , 96 98 , 29
Tarragona 8 . 595 1 , 16 99 , 71
Teruel 1 . 256 0 , 89 97 , 75
Toledo 9 . 201 1 , 55 99 , 28
Valencia 41 . 564 1 , 21 99 , 69
Valladolid 4 . 567 1 , 54 98 , 68
Biscaia 16 . 146 0 , 99 99 , 58
Zamora 1 . 627 0 , 47 99 , 82
Zaragoza 19 . 445 1 , 25 98 , 02
Ceuta 853 0 , 97 99 , 39
Melilla 1 . 319 1 , 92 99 , 65

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.