TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: MARÇ 2016

 

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 624 . 271 1 , 79 98 , 41
Áraba 4 . 301 0 , 77 98 , 77
Albacete 5 . 486 1 , 11 98 , 85
Alacant 20 . 551 1 , 37 99 , 21
Almería 9 . 356 2 , 95 98 , 96
Ávila 1 . 976 1 , 64 98 , 72
Badaxoz 15 . 246 1 , 20 97 , 89
Baleares 11 . 833 1 , 72 99 , 54
Barcelona 58 . 244 1 , 12 99 , 22
Burgos 4 . 585 1 , 17 99 , 72
Cáceres 7 . 421 1 , 92 99 , 01
Cádiz 24 . 670 2 , 08 96 , 14
Castelló 8 . 463 2 , 00 97 , 16
Cidade Real 7 . 043 0 , 61 99 , 08
Córdoba 19 . 544 2 , 08 98 , 69
la Corunya 12 . 470 1 , 01 97 , 86
Cuenca 2 . 319 0 , 68 98 , 47
Xirona 7 . 702 1 , 02 99 , 30
Granada 18 . 118 1 , 93 98 , 15
Guadalaxara 3 . 098 0 , 32 99 , 71
Guipúscoa 7 . 353 1 , 70 98 , 84
Huelva 9 . 894 2 , 10 98 , 94
Huesca 2 . 147 1 , 38 99 , 17
Xaén 17 . 410 1 , 36 98 , 66
León 4 . 491 0 , 92 99 , 26
Lleida 3 . 802 1 , 23 98 , 96
A Rioxa 3 . 386 1 , 67 99 , 57
Lugo 3 . 395 0 , 61 97 , 07
Madrid 59 . 087 3 , 53 98 , 66
Málaga 25 . 172 2 , 35 96 , 08
Murcia 31 . 291 1 , 40 98 , 63
Navarra 8 . 991 0 , 88 98 , 39
Orense 3 . 126 0 , 92 98 , 64
Astúries 12 . 105 0 , 56 98 , 87
Palencia 1 . 589 0 , 41 98 , 65
As Palmells 16 . 277 1 , 61 97 , 80
Pontevedra 14 . 969 1 , 22 99 , 02
Salamanca 3 . 521 1 , 14 98 , 97
Tenerife 15 . 279 3 , 88 98 , 62
Cantabria 8 . 622 1 , 14 98 , 55
Segovia 1 . 511 0 , 70 98 , 44
Sevilla 41 . 725 2 , 54 96 , 50
Soria 924 1 , 16 98 , 73
Tarragona 9 . 330 1 , 08 99 , 41
Teruel 1 . 073 0 , 97 99 , 12
Toledo 8 . 868 1 , 83 98 , 69
Valencia 32 . 427 1 , 55 99 , 37
Valladolid 5 . 516 1 , 08 98 , 55
Biscaia 13 . 685 0 , 63 99 , 02
Zamora 1 . 781 0 , 40 99 , 75
Zaragoza 11 . 501 1 , 20 97 , 70
Ceuta 840 0 , 82 98 , 98
Melilla 757 1 , 75 99 , 37

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.