TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: NOVEMBRO 2016

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 715 . 317 1 , 46 98 , 51
Áraba 4 . 197 0 , 57 97 , 37
Albacete 6 . 626 0 , 87 98 , 83
Alacant 22 . 981 0 , 89 98 , 84
Almería 11 . 014 3 , 59 98 , 52
Ávila 2 . 121 0 , 42 98 , 93
Badaxoz 17 . 304 1 , 61 97 , 31
Baleares 48 . 214 1 , 44 99 , 13
Barcelona 60 . 096 1 , 38 99 , 00
Burgos 5 . 246 0 , 67 99 , 58
Cáceres 9 . 198 1 , 24 98 , 91
Cádiz 27 . 957 1 , 76 97 , 07
Castelló 8 . 055 1 , 30 95 , 98
Cidade Real 8 . 746 0 , 55 99 , 17
Córdoba 17 . 691 1 , 72 98 , 38
la Corunya 13 . 073 0 , 65 98 , 00
Cuenca 2 . 465 1 , 04 97 , 63
Xirona 12 . 503 0 , 79 99 , 19
Granada 18 . 095 1 , 08 98 , 24
Guadalaxara 3 . 257 0 , 39 99 , 12
Guipúscoa 8 . 003 1 , 39 98 , 94
Huelva 14 . 348 2 , 15 98 , 95
Huesca 2 . 598 2 , 03 98 , 02
Xaén 15 . 593 0 , 91 99 , 17
León 5 . 350 0 , 96 99 , 34
Lleida 5 . 292 0 , 93 98 , 73
A Rioxa 3 . 936 1 , 43 99 , 28
Lugo 3 . 800 0 , 74 97 , 15
Madrid 56 . 707 3 , 17 98 , 84
Málaga 29 . 231 1 , 49 97 , 45
Murcia 40 . 163 1 , 75 98 , 43
Navarra 8 . 519 0 , 81 98 , 61
Orense 3 . 276 0 , 68 98 , 33
Astúries 12 . 303 0 , 43 98 , 94
Palencia 2 . 075 0 , 36 98 , 38
As Palmells 16 . 760 0 , 99 97 , 29
Pontevedra 16 . 018 0 , 58 98 , 99
Salamanca 4 . 024 0 , 84 98 , 81
Tenerife 17 . 590 3 , 02 98 , 58
Cantabria 8 . 983 1 , 15 98 , 69
Segovia 1 . 967 0 , 46 99 , 25
Sevilla 39 . 562 1 , 55 97 , 52
Soria 1 . 154 0 , 45 98 , 17
Tarragona 14 . 234 0 , 69 99 , 78
Teruel 1 . 518 0 , 57 98 , 62
Toledo 10 . 754 1 , 51 98 , 38
Valencia 31 . 384 0 , 98 99 , 37
Valladolid 5 . 590 1 , 08 98 , 25
Biscaia 12 . 575 0 , 93 98 , 84
Zamora 2 . 025 0 , 31 99 , 61
Zaragoza 19 . 416 0 , 88 97 , 04
Ceuta 1 . 061 0 , 93 98 , 17
Melilla 669 3 , 01 97 , 74

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.