TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: SETEMBRO 2016

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 615 . 597 2 , 51 98 , 43
Áraba 3 . 356 2 , 06 97 , 45
Albacete 5 . 730 1 , 26 98 , 45
Alacant 23 . 818 1 , 76 99 , 16
Almería 12 . 151 5 , 39 99 , 13
Ávila 1 . 828 1 , 02 98 , 92
Badaxoz 15 . 278 2 , 12 97 , 71
Baleares 11 . 822 1 , 84 99 , 38
Barcelona 52 . 148 2 , 48 98 , 74
Burgos 3 . 672 1 , 24 99 , 56
Cáceres 8 . 022 2 , 84 98 , 51
Cádiz 23 . 888 2 , 48 95 , 54
Castelló 8 . 304 2 , 13 96 , 52
Cidade Real 7 . 475 1 , 00 99 , 43
Córdoba 16 . 417 3 , 33 97 , 66
la Corunya 11 . 110 1 , 62 97 , 52
Cuenca 1 . 981 1 , 20 99 , 46
Xirona 9 . 791 1 , 26 99 , 09
Granada 16 . 182 2 , 39 97 , 69
Guadalaxara 2 . 901 1 , 50 99 , 17
Guipúscoa 7 . 027 2 , 24 98 , 35
Huelva 13 . 169 2 , 79 99 , 04
Huesca 2 . 734 1 , 93 99 , 28
Xaén 15 . 204 1 , 90 98 , 91
León 4 . 323 1 , 45 99 , 44
Lleida 4 . 473 1 , 94 98 , 74
A Rioxa 3 . 431 1 , 30 99 , 32
Lugo 3 . 227 1 , 17 97 , 39
Madrid 55 . 365 5 , 02 98 , 95
Málaga 22 . 690 3 , 09 96 , 96
Murcia 37 . 947 2 , 28 98 , 50
Navarra 7 . 218 1 , 41 99 , 08
Orense 2 . 922 1 , 19 97 , 82
Astúries 11 . 577 0 , 85 99 , 14
Palencia 1 . 829 0 , 98 98 , 11
As Palmells 15 . 244 2 , 15 97 , 65
Pontevedra 13 . 813 1 , 66 99 , 37
Salamanca 3 . 961 1 , 58 99 , 13
Tenerife 14 . 525 3 , 67 98 , 59
Cantabria 7 . 316 1 , 38 98 , 13
Segovia 1 . 427 1 , 25 99 , 62
Sevilla 38 . 103 2 , 96 97 , 24
Soria 943 1 , 67 98 , 27
Tarragona 9 . 701 1 , 16 99 , 76
Teruel 1 . 362 1 , 42 99 , 04
Toledo 9 . 015 2 , 60 98 , 78
Valencia 35 . 193 2 , 08 99 , 35
Valladolid 4 . 992 2 , 92 98 , 60
Biscaia 12 . 030 1 , 41 99 , 04
Zamora 1 . 725 0 , 71 99 , 86
Zaragoza 15 . 749 1 , 70 97 , 58
Ceuta 824 1 , 90 97 , 39
Melilla 664 2 , 47 99 , 27

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.