TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Acumulat a DESEMBRE de 2017

 

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % de expedientes resueltos en un plazo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 7 . 213 . 260 1 , 39 98 , 52
Àlaba/Llaurava 46 . 014 0 , 66 97 , 74
Albacete 65 . 111 0 , 53 98 , 86
Alicante /Alacant 261 . 503 0 , 88 98 , 91
Almeria 141 . 819 5 , 34 97 , 59
Àvila 21 . 266 0 , 54 99 , 12
Badajoz 181 . 483 1 , 32 97 , 92
Balears, Illes 199 . 773 1 , 28 99 , 20
Barcelona 611 . 514 0 , 95 99 , 08
Burgos 50 . 890 0 , 75 99 , 63
Càceres 94 . 550 1 , 52 99 , 03
Cadis 269 . 751 1 , 44 97 , 99
Castelló 89 . 466 1 , 35 96 , 05
Ciudad Real 85 . 682 0 , 44 99 , 47
Còrdova 205 . 047 1 , 34 98 , 33
la Corunya 140 . 328 0 , 66 98 , 19
Cuenca 23 . 839 1 , 00 99 , 21
Girona 99 . 637 0 , 99 98 , 73
Granada 204 . 442 1 , 18 97 , 96
Guadalajara 36 . 839 0 , 26 99 , 64
Guipúscoa 81 . 911 1 , 05 98 , 35
Huelva 158 . 273 2 , 04 98 , 86
Huesca 26 . 325 1 , 37 98 , 60
Jaén 187 . 435 0 , 97 99 , 10
León 50 . 486 0 , 97 99 , 48
Lleida 48 . 692 0 , 75 98 , 68
Rioja, La  39 . 311 1 , 46 99 , 40
Lugo 38 . 047 0 , 69 97 , 66
Madrid 635 . 975 3 , 12 98 , 69
Màlaga 276 . 945 1 , 56 97 , 28
Murcia 424 . 815 1 , 36 97 , 93
Navarra 96 . 559 1 , 17 98 , 58
Orense 35 . 610 0 , 82 98 , 64
Astúries 129 . 261 0 , 33 98 , 91
Palencia 21 . 767 0 , 44 98 , 81
Las Palmas 189 . 364 1 , 23 98 , 00
Pontevedra 167 . 453 0 , 69 99 , 11
Salamanca 41 . 728 0 , 81 99 , 26
Tenerife 170 . 573 1 , 73 98 , 49
Cantabria 89 . 045 0 , 80 98 , 39
Segovia 17 . 258 0 , 34 98 , 92
Sevilla 458 . 965 1 , 61 97 , 59
Soria 9 . 918 0 , 67 98 , 19
Tarragona 112 . 640 0 , 61 99 , 69
Teruel 14 . 557 0 , 59 98 , 66
Toledo 103 . 609 1 , 47 98 , 60
Valencia 395 . 388 0 , 81 99 , 40
Valladolid 58 . 491 1 , 14 98 , 72
Bizkaia 137 . 241 0 , 51 98 , 93
Zamora 20 . 663 0 , 45 99 , 54
Zaragoza 124 . 894 0 , 76 97 , 09
Ceuta 11 . 693 1 , 76 97 , 36
Melilla 9 . 414 0 , 73 99 , 53

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.