TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: ABRIL 2017

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 486 . 277 1 , 14 98 , 62
Áraba 3 . 833 0 , 34 97 , 72
Albacete 4 . 639 0 , 77 98 , 80
Alacant 16 . 371 0 , 65 99 , 02
Almería 7 . 546 3 , 29 97 , 33
Ávila 1 . 529 0 , 34 99 , 14
Badaxoz 11 . 771 0 , 91 98 , 26
Baleares , Illas 9 . 544 1 , 05 99 , 51
Barcelona 42 . 274 0 , 78 99 , 12
Burgos 3 . 961 0 , 58 99 , 79
Cáceres 5 . 971 1 , 29 99 , 04
Cádiz 19 . 464 1 , 08 98 , 39
Castelló 6 . 409 1 , 28 94 , 38
Cidade Real 6 . 116 0 , 40 99 , 60
Córdoba 16 . 894 1 , 38 98 , 87
la Corunya 10 . 225 0 , 58 98 , 40
Cuenca 1 . 657 0 , 55 99 , 21
Xirona 5 . 855 0 , 78 99 , 10
Granada 14 . 514 1 , 23 98 , 28
Guadalaxara 2 . 617 0 , 21 99 , 73
Guipúscoa 6 . 044 0 , 90 98 , 89
Huelva 7 . 405 1 , 37 98 , 91
Huesca 1 . 682 1 , 11 98 , 36
Xaén 15 . 312 1 , 06 99 , 34
León 3 . 341 0 , 82 99 , 45
Lleida 3 . 234 0 , 48 98 , 80
Rioxa, A 2 . 554 1 , 23 99 , 31
Lugo 2 . 846 0 , 48 97 , 37
Madrid 44 . 175 2 , 50 98 , 59
Málaga 18 . 931 1 , 48 97 , 32
Murcia 22 . 902 1 , 10 98 , 70
Navarra 6 . 718 1 , 25 98 , 48
Orense 2 . 474 0 , 69 98 , 68
Astúries 9 . 511 0 , 45 98 , 80
Palencia 1 . 520 0 , 37 98 , 59
As Palmells 12 . 597 1 , 07 98 , 18
Pontevedra 12 . 563 0 , 56 99 , 29
Salamanca 2 . 691 0 , 82 99 , 72
Tenerife 11 . 344 1 , 85 98 , 43
Cantabria 7 . 430 0 , 71 98 , 71
Segovia 1 . 142 0 , 31 99 , 60
Sevilla 31 . 424 1 , 36 97 , 49
Soria 631 0 , 61 98 , 19
Tarragona 7 . 065 0 , 48 99 , 77
Teruel 1 . 037 0 , 58 98 , 00
Toledo 7 . 191 0 , 89 98 , 81
Valencia 26 . 232 0 , 90 99 , 44
Valladolid 3 . 784 0 , 89 98 , 78
Biscaia 9 . 728 0 , 41 98 , 98
Zamora 1 . 427 0 , 32 99 , 74
Zaragoza 8 . 912 0 , 67 97 , 64
Ceuta 754 0 , 60 99 , 13
Melilla 486 2 , 76 100 , 00

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.