TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: AGOST 2017

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 564 . 677 1 , 63 98 , 05
Áraba 3 . 674 0 , 82 98 , 31
Albacete 5 . 515 0 , 39 98 , 36
Alacant 22 . 826 0 , 98 99 , 01
Almería 13 . 265 9 , 13 95 , 74
Ávila 1 . 392 0 , 26 99 , 04
Badaxoz 13 . 801 1 , 46 97 , 72
Baleares , Illas 8 . 844 0 , 90 99 , 52
Barcelona 52 . 024 1 , 02 98 , 70
Burgos 3 . 765 0 , 66 99 , 32
Cáceres 8 . 269 2 , 08 98 , 53
Cádiz 20 . 170 1 , 70 97 , 16
Castelló 6 . 264 1 , 68 93 , 93
Cidade Real 7 . 003 0 , 53 99 , 31
Córdoba 16 . 852 1 , 66 97 , 82
la Corunya 10 . 574 0 , 53 98 , 17
Cuenca 1 . 983 3 , 00 98 , 11
Xirona 6 . 957 0 , 84 99 , 04
Granada 15 . 503 1 , 44 97 , 38
Guadalaxara 2 . 798 0 , 25 99 , 79
Guipúscoa 6 . 077 0 , 97 97 , 52
Huelva 14 . 973 3 , 70 97 , 98
Huesca 1 . 805 1 , 12 98 , 54
Xaén 14 . 914 1 , 01 98 , 76
León 3 . 873 1 , 21 99 , 52
Lleida 3 . 595 0 , 79 98 , 81
Rioxa, A  3 . 387 1 , 43 99 , 28
Lugo 2 . 592 0 , 53 97 , 05
Madrid 47 . 034 3 , 57 98 , 35
Málaga 20 . 044 1 , 40 97 , 50
Murcia 34 . 901 1 , 57 95 , 49
Navarra 7 . 354 1 , 61 97 , 83
Orense 2 . 663 0 , 88 98 , 79
Astúries 8 . 989 0 , 24 98 , 46
Palencia 1 . 847 0 , 73 98 , 26
As Palmells 14 . 581 1 , 31 97 , 52
Pontevedra 12 . 314 0 , 69 99 , 03
Salamanca 3 . 412 1 , 15 99 , 50
Tenerife 13 . 704 1 , 33 98 , 29
Cantabria 5 . 635 0 , 62 96 , 86
Segovia 1 . 276 0 , 32 97 , 73
Sevilla 36 . 892 2 , 02 96 , 66
Soria 714 1 , 08 97 , 45
Tarragona 8 . 208 0 , 54 99 , 83
Teruel 1 . 025 0 , 90 98 , 81
Toledo 7 . 764 1 , 84 97 , 65
Valencia 35 . 121 0 , 72 99 , 35
Valladolid 5 . 303 1 , 82 97 , 49
Biscaia 10 . 058 0 , 57 98 , 85
Zamora 1 . 595 0 , 64 99 , 22
Zaragoza 10 . 070 0 , 78 96 , 70
Ceuta 815 1 , 79 95 , 98
Melilla 663 0 , 55 98 , 67

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.