TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: XANEIRO 2017

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 679 . 725 1 , 54 98 , 26
Áraba 5 . 053 1 , 38 97 , 28
Albacete 5 . 811 0 , 61 98 , 70
Alacant 25 . 293 1 , 04 98 , 85
Almería 9 . 869 4 , 12 98 , 01
Ávila 1 . 982 0 , 47 99 , 19
Badaxoz 17 . 207 1 , 91 95 , 96
Baleares , Illas 20 . 680 1 , 71 98 , 95
Barcelona 60 . 609 1 , 24 98 , 94
Burgos 4 . 872 0 , 60 99 , 73
Cáceres 9 . 778 1 , 89 98 , 64
Cádiz 24 . 293 1 , 78 96 , 07
Castelló 7 . 619 1 , 17 97 , 28
Cidade Real 7 . 573 0 , 48 99 , 64
Córdoba 15 . 763 1 , 44 97 , 82
la Corunya 15 . 144 1 , 00 97 , 77
Cuenca 2 . 335 1 , 72 99 , 19
Xirona 10 . 602 1 , 24 97 , 75
Granada 17 . 567 1 , 15 97 , 84
Guadalaxara 3 . 853 0 , 25 99 , 85
Guipúscoa 9 . 213 1 , 38 98 , 80
Huelva 12 . 571 3 , 00 98 , 44
Huesca 2 . 421 1 , 33 98 , 85
Xaén 11 . 509 0 , 91 98 , 87
León 4 . 639 1 , 28 99 , 38
Lleida 4 . 710 0 , 63 98 , 51
Rioxa, A 3 . 785 1 , 63 99 , 44
Lugo 3 . 907 0 , 53 96 , 87
Madrid 58 . 635 3 , 35 98 , 42
Málaga 26 . 054 1 , 99 96 , 21
Murcia 43 . 840 1 , 30 98 , 25
Navarra 9 . 660 1 , 17 97 , 89
Orense 3 . 753 0 , 65 98 , 42
Astúries 13 . 260 0 , 27 98 , 87
Palencia 2 . 149 0 , 49 98 , 86
As Palmells 16 . 931 1 , 39 98 , 00
Pontevedra 18 . 001 0 , 70 99 , 18
Salamanca 3 . 931 0 , 77 99 , 09
Tenerife 16 . 396 2 , 49 98 , 66
Cantabria 8 . 941 1 , 00 98 , 56
Segovia 1 . 893 0 , 38 98 , 24
Sevilla 39 . 703 1 , 85 97 , 02
Soria 1 . 029 0 , 93 97 , 87
Tarragona 11 . 957 0 , 67 99 , 61
Teruel 1 . 540 0 , 58 98 , 48
Toledo 10 . 007 1 , 54 98 , 96
Valencia 36 . 268 0 , 96 99 , 45
Valladolid 5 . 579 0 , 87 98 , 74
Biscaia 14 . 617 0 , 71 98 , 75
Zamora 1 . 970 0 , 51 99 , 67
Zaragoza 12 . 761 0 , 95 97 , 52
Ceuta 996 2 , 59 94 , 20
Melilla 1 . 196 0 , 54 99 , 67

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.