TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos mitjans de tramitació: OUTUBRO 2017

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 656 . 675 1 , 57 98 , 33
Áraba 3 . 908 0 , 74 96 , 71
Albacete 6 . 432 0 , 48 98 , 58
Alacant 24 . 466 0 , 88 98 , 96
Almería 13 . 197 7 , 64 97 , 63
Ávila 2 . 091 0 , 52 98 , 59
Badaxoz 17 . 129 1 , 61 97 , 55
Baleares , Illas 20 . 723 1 , 67 99 , 52
Barcelona 54 . 018 1 , 15 98 , 75
Burgos 5 . 168 0 , 75 99 , 66
Cáceres 8 . 359 1 , 55 98 , 78
Cádiz 25 . 380 1 , 86 97 , 98
Castelló 8 . 075 1 , 64 96 , 45
Cidade Real 8 . 171 0 , 44 99 , 40
Córdoba 16 . 219 1 , 33 97 , 80
la Corunya 12 . 379 0 , 56 97 , 89
Cuenca 2 . 538 0 , 73 99 , 06
Xirona 12 . 108 1 , 01 99 , 09
Granada 18 . 420 1 , 22 96 , 98
Guadalaxara 3 . 316 0 , 32 99 , 08
Guipúscoa 6 . 776 1 , 17 98 , 43
Huelva 14 . 612 1 , 78 98 , 84
Huesca 2 . 935 3 , 37 97 , 41
Xaén 16 . 773 0 , 90 98 , 93
León 4 . 599 0 , 99 99 , 52
Lleida 5 . 437 1 , 97 95 , 92
Rioxa, A  3 . 936 1 , 22 99 , 44
Lugo 3 . 530 0 , 67 96 , 78
Madrid 55 . 291 3 , 42 98 , 57
Málaga 25 . 174 1 , 51 97 , 23
Murcia 39 . 255 1 , 63 97 , 05
Navarra 7 . 231 0 , 96 98 , 81
Orense 3 . 324 0 , 92 98 , 81
Astúries 12 . 096 0 , 31 98 , 88
Palencia 1 . 994 0 , 42 98 , 58
As Palmells 16 . 720 1 , 35 97 , 95
Pontevedra 14 . 716 0 , 70 98 , 83
Salamanca 3 . 992 0 , 92 98 , 90
Tenerife 15 . 017 1 , 70 98 , 34
Cantabria 8 . 273 1 , 01 98 , 01
Segovia 1 . 507 0 , 46 98 , 71
Sevilla 41 . 232 1 , 70 97 , 54
Soria 1 . 108 0 , 45 98 , 62
Tarragona 11 . 865 0 , 58 99 , 82
Teruel 1 . 542 0 , 71 99 , 28
Toledo 10 . 473 3 , 55 98 , 58
Valencia 33 . 260 0 , 83 99 , 19
Valladolid 5 . 409 1 , 11 98 , 08
Biscaia 11 . 760 0 , 48 99 , 22
Zamora 2 . 044 0 , 90 99 , 24
Zaragoza 10 . 939 0 , 71 95 , 53
Ceuta 1 . 000 1 , 63 97 , 29
Melilla 758 0 , 51 99 , 24

 

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.