TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos mitjans de tramitació: SETEMBRO 2017

Àmbit xeográfico Nombre de procedementos tramitats Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 581 . 058 1 , 70 98 , 40
Áraba 3 . 241 0 , 72 98 , 30
Albacete 5 . 471 0 , 39 98 , 95
Alacant 22 . 007 1 , 00 98 , 92
Almería 15 . 435 11 , 55 93 , 84
Ávila 1 . 749 0 , 53 99 , 54
Badaxoz 15 . 028 1 , 60 98 , 00
Baleares , Illas 10 . 773 0 , 88 99 , 47
Barcelona 44 . 880 1 , 19 98 , 94
Burgos 3 . 473 0 , 81 99 , 53
Cáceres 7 . 875 2 , 06 99 , 04
Cádiz 21 . 487 1 , 33 98 , 34
Castelló 7 . 628 1 , 76 95 , 82
Cidade Real 8 . 066 0 , 34 99 , 28
Córdoba 15 . 987 1 , 30 98 , 19
la Corunya 11 . 069 0 , 56 98 , 38
Cuenca 2 . 029 0 , 99 99 , 29
Xirona 8 . 281 1 , 04 99 , 23
Granada 16 . 477 1 , 29 97 , 76
Guadalaxara 2 . 849 0 , 33 99 , 10
Guipúscoa 7 . 026 0 , 82 98 , 39
Huelva 13 . 632 2 , 58 98 , 90
Huesca 2 . 694 1 , 20 98 , 84
Xaén 15 . 413 0 , 87 99 , 19
León 4 . 583 0 , 86 99 , 53
Lleida 4 . 390 0 , 92 99 , 13
Rioxa, A  3 . 101 0 , 84 99 , 47
Lugo 2 . 893 0 , 64 98 , 32
Madrid 50 . 193 3 , 56 98 , 59
Málaga 21 . 334 1 , 36 97 , 56
Murcia 37 . 702 1 , 82 97 , 25
Navarra 7 . 643 1 , 09 98 , 71
Orense 2 . 877 1 , 05 98 , 81
Astúries 11 . 270 0 , 43 98 , 66
Palencia 1 . 762 0 , 35 99 , 30
As Palmells 13 . 696 1 , 31 97 , 86
Pontevedra 12 . 826 0 , 58 99 , 33
Salamanca 3 . 737 0 , 71 99 , 54
Tenerife 12 . 790 2 , 43 98 , 35
Cantabria 7 . 050 0 , 95 98 , 72
Segovia 1 . 272 0 , 18 99 , 22
Sevilla 38 . 019 2 , 20 97 , 27
Soria 895 0 , 75 98 , 65
Tarragona 8 . 842 0 , 56 99 , 66
Teruel 1 . 280 0 , 45 98 , 58
Toledo 8 . 222 2 , 29 98 , 30
Valencia 32 . 796 0 , 96 99 , 45
Valladolid 4 . 601 1 , 54 98 , 67
Biscaia 11 . 519 0 , 45 98 , 87
Zamora 1 . 758 0 , 42 99 , 28
Zaragoza 10 . 036 0 , 78 97 , 15
Ceuta 710 1 , 76 97 , 48
Melilla 691 1 , 24 98 , 25

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.