TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: ABRIL 2018

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 556 . 328 1 , 10 98 , 89
Àlaba/Llaurava 3 . 401 0 , 54 97 , 39
Albacete 5 . 567 0 , 29 98 , 79
Alicante /Alacant 19 . 689 1 , 16 99 , 50
Almería 9 . 639 3 , 93 99 , 28
Ávila 1 . 631 0 , 24 99 , 64
Badajoz 14 . 140 0 , 94 98 , 98
Balears, Illes 11 . 030 1 , 60 99 , 28
Barcelona 44 . 566 0 , 79 99 , 27
Burgos 3 . 514 0 , 48 99 , 61
Cáceres 6 . 792 0 , 87 99 , 05
Cádiz 22 . 593 1 , 17 98 , 54
Castelló 7 . 258 0 , 89 97 , 20
Ciudad Real 6 . 950 0 , 47 99 , 33
Córdoba 17 . 742 1 , 33 98 , 43
la Corunya 11 . 555 0 , 47 98 , 52
Cuenca 1 . 852 0 , 51 99 , 33
Girona 7 . 287 0 , 68 99 , 27
Granada 16 . 076 1 , 19 98 , 33
Guadalajara 3 . 019 0 , 71 99 , 58
Guipúscoa 5 . 638 0 , 99 98 , 96
Huelva 9 . 417 1 , 42 99 , 09
Huesca 2 . 199 0 , 52 99 , 62
Jaén 16 . 716 0 , 89 99 , 20
León 3 . 648 0 , 69 99 , 58
Lleida 3 . 520 0 , 56 99 , 54
Rioja, La  2 . 864 1 , 14 99 , 54
Lugo 3 . 083 0 , 60 97 , 86
Madrid 47 . 628 2 , 26 99 , 26
Málaga 21 . 875 1 , 42 97 , 92
Murcia 34 . 724 0 , 74 98 , 44
Navarra 5 . 801 0 , 71 99 , 19
Orense 2 . 811 0 , 68 96 , 94
Astúries 10 . 635 0 , 26 99 , 42
Palencia 1 . 580 0 , 30 99 , 00
Las Palmas 15 . 566 0 , 94 98 , 43
Pontevedra 13 . 495 0 , 73 99 , 31
Salamanca 3 . 292 0 , 89 99 , 49
Tenerife 13 . 533 0 , 75 98 , 73
Cantabria 7 . 213 0 , 96 98 , 93
Segovia 1 . 273 0 , 17 99 , 29
Sevilla 38 . 601 1 , 40 98 , 04
Soria 760 0 , 38 98 , 17
Tarragona 8 . 544 0 , 65 99 , 70
Teruel 1 . 144 1 , 42 99 , 14
Toledo 8 . 869 0 , 47 98 , 59
Valencia 29 . 856 0 , 75 99 , 29
Valladolid 4 . 431 1 , 16 99 , 33
Bizkaia 10 . 270 0 , 39 99 , 24
Zamora 1 . 686 0 , 44 99 , 30
Zaragoza 10 . 019 0 , 55 98 , 23
Ceuta 723 1 , 24 99 , 60
Melilla 613 0 , 34 99 , 77

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.