TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: JULIO 2018

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 612 . 460 1 , 36 98 , 62
Àlaba/Llaurava 3 . 261 0 , 74 98 , 55
Albacete 5 . 217 0 , 43 98 , 64
Alicante /Alacant 21 . 666 0 , 98 98 , 83
Almería 17 . 459 4 , 35 99 , 40
Ávila 1 . 647 0 , 50 99 , 21
Badajoz 14 . 494 1 , 25 98 , 58
Balears, Illes 9 . 597 0 , 99 99 , 39
Barcelona 58 . 076 0 , 91 99 , 10
Burgos 4 . 310 1 , 03 99 , 25
Cáceres 7 . 863 1 , 32 98 , 30
Cádiz 20 . 532 1 , 24 98 , 65
Castelló 8 . 087 1 , 58 94 , 46
Ciudad Real 6 . 635 0 , 56 99 , 67
Córdoba 17 . 577 1 , 40 98 , 63
la Corunya 10 . 765 0 , 58 98 , 12
Cuenca 1 . 918 0 , 89 99 , 47
Girona 6 . 625 1 , 07 99 , 23
Granada 17 . 933 1 , 40 97 , 77
Guadalajara 3 . 481 0 , 42 99 , 28
Guipúscoa 6 . 905 1 , 15 98 , 71
Huelva 20 . 738 2 , 24 98 , 33
Huesca 1 . 951 0 , 85 99 , 23
Jaén 16 . 042 1 , 15 99 , 08
León 3 . 919 0 , 92 99 , 35
Lleida 3 . 341 0 , 71 99 , 51
Rioja, La  3 . 149 2 , 14 98 , 80
Lugo 3 . 074 0 , 54 97 , 39
Madrid 52 . 433 2 , 82 98 , 83
Málaga 21 . 811 1 , 38 98 , 13
Murcia 36 . 258 1 , 11 98 , 23
Navarra 7 . 909 1 , 23 99 , 01
Orense 3 . 033 0 , 90 98 , 46
Astúries 10 . 941 0 , 34 98 , 89
Palencia 1 . 720 0 , 45 98 , 57
Las Palmas 17 . 976 1 , 07 97 , 23
Pontevedra 11 . 368 0 , 74 99 , 02
Salamanca 3 . 895 1 , 15 99 , 06
Tenerife 15 . 609 1 , 61 97 , 67
Cantabria 6 . 012 0 , 76 99 , 25
Segovia 1 . 337 0 , 52 98 , 59
Sevilla 37 . 948 1 , 61 97 , 75
Soria 833 0 , 71 97 , 91
Tarragona 8 . 615 0 , 84 99 , 82
Teruel 1 . 257 1 , 13 99 , 15
Toledo 7 . 985 1 , 06 98 , 37
Valencia 38 . 437 0 , 74 99 , 46
Valladolid 5 . 152 1 , 21 99 , 15
Bizkaia 12 . 149 0 , 40 98 , 94
Zamora 1 . 592 0 , 73 99 , 61
Zaragoza 9 . 072 0 , 99 97 , 63
Ceuta 1 . 978 3 , 77 98 , 98
Melilla 878 1 , 12 95 , 52

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.