TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: NOVEMBRE 2018

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 681 . 091 1 , 26 98 , 49
Àlaba/Llaurava 3 . 538 0 , 47 96 , 80
Albacete 5 . 873 0 , 44 98 , 69
Alicante /Alacant 25 . 590 0 , 88 99 , 15
Almería 12 . 642 4 , 47 99 , 00
Ávila 2 . 094 0 , 31 99 , 15
Badajoz 17 . 241 1 , 26 98 , 55
Balears, Illes 41 . 460 1 , 33 98 , 48
Barcelona 54 . 748 0 , 95 98 , 81
Burgos 4 . 940 0 , 71 99 , 06
Cáceres 8 . 513 1 , 09 99 , 03
Cádiz 28 . 958 1 , 05 98 , 60
Castelló 7 . 656 2 , 04 94 , 20
Ciudad Real 7 . 516 0 , 45 99 , 07
Córdoba 15 . 998 1 , 24 98 , 33
la Corunya 12 . 321 0 , 45 97 , 99
Cuenca 1 . 902 0 , 68 98 , 65
Girona 12 . 133 0 , 80 98 , 52
Granada 18 . 297 1 , 69 97 , 71
Guadalajara 2 . 619 0 , 40 99 , 46
Guipúscoa 6 . 070 0 , 88 97 , 69
Huelva 16 . 161 1 , 29 99 , 11
Huesca 2 . 498 0 , 66 99 , 15
Jaén 15 . 914 0 , 89 99 , 09
León 4 . 663 0 , 98 99 , 01
Lleida 5 . 253 0 , 63 99 , 35
Rioja, La  3 . 652 1 , 34 99 , 50
Lugo 3 . 683 0 , 56 97 , 13
Madrid 51 . 707 3 , 81 98 , 70
Málaga 29 . 542 1 , 52 97 , 59
Murcia 39 . 488 0 , 77 98 , 46
Navarra 13 . 698 0 , 68 97 , 98
Orense 3 . 418 0 , 90 97 , 32
Astúries 11 . 252 0 , 36 99 , 01
Palencia 1 . 997 0 , 26 98 , 30
Las Palmas 17 . 669 0 , 91 97 , 89
Pontevedra 15 . 183 0 , 64 99 , 13
Salamanca 4 . 017 0 , 75 99 , 37
Tenerife 16 . 154 0 , 78 98 , 47
Cantabria 7 . 752 0 , 56 98 , 86
Segovia 1 . 678 0 , 64 99 , 24
Sevilla 38 . 906 1 , 27 97 , 70
Soria 895 0 , 71 97 , 80
Tarragona 13 . 489 0 , 77 99 , 70
Teruel 1 . 293 0 , 42 99 , 33
Toledo 8 . 968 0 , 58 98 , 58
Valencia 30 . 986 0 , 75 98 , 93
Valladolid 5 . 461 0 , 91 98 , 59
Bizkaia 10 . 541 0 , 38 98 , 48
Zamora 1 . 821 0 , 64 98 , 86
Zaragoza 11 . 195 0 , 61 96 , 04
Ceuta 1 . 086 0 , 54 98 , 53
Melilla 962 2 , 03 97 , 56

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.