TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: ABRIL 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 565 . 361 1 , 22 97 , 92
Àlaba/Llaurava 3 . 519 0 , 43 97 , 96
Albacete 5 . 635 0 , 37 98 , 92
Alicante /Alacant 20 . 439 0 , 87 98 , 59
Almeria 9 . 542 2 , 65 98 , 75
Àvila 1 . 665 0 , 55 98 , 63
Badajoz 13 . 684 1 , 25 98 , 24
Balears, Illes 10 . 352 1 , 35 98 , 91
Barcelona 48 . 693 0 , 83 98 , 43
Burgos 3 . 812 0 , 58 98 , 33
Càceres 7 . 083 1 , 39 98 , 18
Cadis 22 . 635 1 , 19 98 , 65
Castelló 7 . 636 1 , 66 96 , 14
Ciudad Real 7 . 134 0 , 44 98 , 64
Còrdova 17 . 666 1 , 38 97 , 33
la Corunya 11 . 071 0 , 60 97 , 24
Cuenca 1 . 893 1 , 09 98 , 55
Girona 6 . 324 1 , 03 98 , 17
Granada 16 . 431 1 , 27 97 , 20
Guadalajara 3 . 183 0 , 30 99 , 59
Guipúscoa 5 . 293 0 , 66 96 , 93
Huelva 8 . 642 1 , 54 97 , 85
Huesca 1 . 893 1 , 06 98 , 02
Jaén 15 . 902 15 . 902 98 , 31
León 3 . 585 1 , 07 97 , 52
Lleida 3 . 663 0 , 42 99 , 21
Rioja, La  2 . 716 1 , 55 92 , 96
Lugo 3 . 136 0 , 42 96 , 10
Madrid 50 . 283 2 , 85 98 , 24
Màlaga 21 . 820 1 , 41 97 , 76
Murcia 32 . 622 1 , 15 97 , 50
Navarra 5 . 926 0 , 92 98 , 76
Orense 3 . 202 0 , 85 91 , 54
Astúries 13 . 191 0 , 25 98 , 60
Palencia 1 . 514 0 , 46 98 , 62
Las Palmas 16 . 328 1 , 14 96 , 34
Pontevedra 14 . 289 0 , 79 97 , 91
Salamanca 3 . 407 1 , 55 98 , 68
Tenerife 14 . 187 1 , 28 97 , 92
Cantabria 7 . 013 0 , 61 96 , 79
Segovia 1 . 304 0 , 24 99 , 07
Sevilla 35 . 094 1 , 46 97 , 28
Soria 1 . 253 1 , 57 98 , 88
Tarragona 7 . 630 0 , 59 99 , 50
Teruel 1 . 134 0 , 29 99 , 18
Toledo 8 . 583 0 , 68 97 , 96
Valencia 36 . 371 0 , 99 98 , 32
Valladolid 4 . 324 1 , 46 97 , 58
Bizkaia 10 . 698 0 , 35 97 , 71
Zamora 1 . 515 0 , 52 99 , 19
Zaragoza 9 . 149 0 , 61 94 , 72
Ceuta 829 0 , 60 98 , 41
Melilla 468 2 , 17 95 , 47

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.