TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: AGOST 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 571 . 863 1 , 30 98 , 42
Àlaba/Llaurava 3 . 196 0 , 55 97 , 09
Albacete 4 . 939 0 , 32 98 , 81
Alicante /Alacant 23 . 480 1 , 28 98 , 59
Almeria 12 . 935 4 , 27 96 , 73
Àvila 1 . 538 0 , 40 98 , 73
Badajoz 13 . 195 1 , 21 98 , 44
Balears, Illes 8 . 315 0 , 85 98 , 81
Barcelona 52 . 330 0 , 90 98 , 59
Burgos 5 . 053 0 , 49 99 , 51
Càceres 7 . 096 0 , 94 99 , 00
Cadis 19 . 890 1 , 12 98 , 81
Castelló 6 . 365 1 , 42 96 , 98
Ciudad Real 6 . 884 0 , 33 99 , 46
Còrdova 16 . 137 1 , 27 98 , 33
la Corunya 10 . 145 0 , 58 97 , 46
Cuenca 1 . 863 0 , 61 99 , 38
Girona 6 . 964 1 , 32 99 , 11
Granada 15 . 171 1 , 30 98 , 09
Guadalajara 3 . 716 0 , 25 99 , 75
Guipúscoa 5 . 484 0 , 76 97 , 24
Huelva 13 . 886 2 , 76 97 , 56
Huesca 1 . 687 0 , 67 98 , 76
Jaén 13 . 993 0 , 97 98 , 91
León 3 . 562 0 , 85 98 , 16
Lleida 3 . 662 0 , 72 99 , 05
Rioja, La  3 . 484 2 , 68 97 , 96
Lugo 2 . 514 0 , 41 97 , 82
Madrid 62 . 961 3 , 83 98 , 32
Màlaga 19 . 710 1 , 00 98 , 59
Murcia 32 . 307 1 , 21 97 , 80
Navarra 5 . 751 1 , 09 98 , 78
Orense 2 . 711 0 , 87 98 , 34
Astúries 8 . 687 0 , 23 98 , 99
Palencia 1 . 591 0 , 42 97 , 79
Las Palmas 16 . 658 1 , 02 98 , 12
Pontevedra 12 . 462 0 , 81 98 , 78
Salamanca 3 . 876 1 , 00 99 , 11
Tenerife 14 . 897 0 , 75 98 , 16
Cantabria 5 . 559 0 , 53 98 , 53
Segovia 1 . 181 0 , 19 99 , 62
Sevilla 34 . 666 1 , 35 97 , 90
Soria 1 . 591 1 , 08 96 , 46
Tarragona 7 . 922 0 , 66 99 , 80
Teruel 1 . 093 0 , 31 99 , 72
Toledo 8 . 149 0 , 64 98 , 77
Valencia 34 . 685 0 , 67 99 , 34
Valladolid 4 . 873 0 , 91 98 , 84
Bizkaia 10 . 247 0 , 53 98 , 22
Zamora 1 . 340 0 , 81 99 , 32
Zaragoza 9 . 948 0 , 61 96 , 64
Ceuta 797 1 , 14 98 , 31
Melilla 717 7 , 44 94 , 54
       

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.