TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: DESEMBRE 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 552 . 948 0 , 92 98 , 82
Àlaba/Llaurava 3 . 119 0 , 41 97 , 16
Albacete 5 . 284 0 , 21 99 , 36
Alicante /Alacant 20 . 660 0 , 92 99 , 46
Almeria 8 . 354 2 , 62 98 , 82
Àvila 2 . 547 0 , 32 99 , 57
Badajoz 14 . 075 0 , 93 98 , 93
Balears, Illes 29 . 913 1 , 20 98 , 91
Barcelona 40 . 603 0 , 57 99 , 27
Burgos 4 . 767 0 , 61 99 , 55
Càceres 7 . 252 0 , 79 99 , 59
Cadis 20 . 984 0 , 88 99 , 04
Castelló 6 . 086 0 , 58 97 , 95
Ciudad Real 6 . 239 0 , 29 99 , 74
Còrdova 12 . 344 0 , 78 98 , 90
la Corunya 10 . 452 0 , 39 98 , 94
Cuenca 1 . 525 0 , 48 99 , 64
Girona 8 . 596 0 , 90 98 , 65
Granada 13 . 314 1 , 01 98 , 43
Guadalajara 3 . 165 0 , 14 99 , 64
Guipúscoa 5 . 446 0 , 42 98 , 74
Huelva 12 . 646 1 , 18 99 , 14
Huesca 1 . 898 1 , 01 98 , 97
Jaén 10 . 313 0 , 85 99 , 05
León 3 . 638 0 , 67 99 , 41
Lleida 4 . 021 0 , 47 99 , 59
Rioja, La  2 . 734 1 , 22 98 , 93
Lugo 3 . 180 0 , 47 98 , 71
Madrid 47 . 925 2 , 45 98 , 84
Màlaga 21 . 418 1 , 21 98 , 14
Murcia 34 . 311 0 , 70 98 , 78
Navarra 6 . 903 0 , 75 99 , 60
Orense 2 . 801 1 , 04 98 , 14
Astúries 12 . 757 0 , 36 99 , 08
Palencia 1 . 791 0 , 20 98 , 24
Las Palmas 14 . 044 0 , 67 97 , 62
Pontevedra 11 . 618 0 , 42 99 , 13
Salamanca 3 . 138 0 , 80 99 , 45
Tenerife 12 . 758 0 , 41 98 , 84
Cantabria 7 . 668 0 , 40 98 , 84
Segovia 1 . 431 0 , 21 99 , 47
Sevilla 29 . 069 0 , 85 98 , 46
Soria 1 . 680 0 , 49 98 , 73
Tarragona 8 . 864 0 , 68 99 , 72
Teruel 1 . 255 0 , 29 99 , 24
Toledo 7 . 936 0 , 41 99 , 11
Valencia 35 . 688 0 , 75 98 , 86
Valladolid 4 . 457 1 , 05 91 , 32
Bizkaia 10 . 431 0 , 46 99 , 39
Zamora 1 . 439 0 , 44 99 , 73
Zaragoza 9 . 107 0 , 53 97 , 18
Ceuta 774 2 , 07 96 , 11
Melilla 530 3 , 96 98 , 42

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.