TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: GENER 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 772 . 972 1 , 46 98 , 25
Àlaba/Llaurava 5 . 283 0 , 85 97 , 42
Albacete 6 . 935 0 , 44 98 , 61
Alicante /Alacant 31 . 390 1 , 06 98 , 80
Almeria 11 . 357 4 , 30 98 , 53
Àvila 2 . 412 0 , 50 99 , 21
Badajoz 18 . 808 1 , 89 97 , 44
Balears, Illes 25 . 724 2 , 99 95 , 77
Barcelona 66 . 314 1 , 20 98 , 25
Burgos 4 . 783 0 , 81 99 , 26
Càceres 10 . 945 1 , 61 95 , 98
Cadis 29 . 240 1 , 14 98 , 66
Castelló 9 . 439 1 , 18 96 , 80
Ciudad Real 8 . 365 0 , 46 99 , 26
Còrdova 15 . 871 1 , 25 97 , 39
la Corunya 17 . 580 0 , 83 97 , 70
Cuenca 2 . 349 0 , 86 99 , 75
Girona 11 . 967 1 , 17 98 , 75
Granada 20 . 080 1 , 02 97 , 95
Guadalajara 4 . 663 0 , 37 99 , 37
Guipúscoa 7 . 741 1 , 04 98 , 31
Huelva 14 . 716 1 , 80 98 , 57
Huesca 2 . 505 0 , 76 99 , 17
Jaén 11 . 987 0 , 89 98 , 73
León 5 . 777 1 , 93 98 , 61
Lleida 5 . 209 0 , 43 99 , 11
Rioja, La  4 . 209 1 , 78 97 , 52
Lugo 4 . 114 0 , 54 96 , 98
Madrid 75 . 634 3 , 93 98 , 48
Màlaga 30 . 316 1 , 73 97 , 11
Murcia 46 . 918 1 , 02 98 , 17
Navarra 11 . 040 1 , 03 97 , 35
Orense 4 . 056 0 , 93 97 , 52
Astúries 14 . 246 0 , 39 98 , 55
Palencia 2 . 480 0 , 43 97 , 52
Las Palmas 19 . 567 1 , 06 97 , 76
Pontevedra 19 . 378 0 , 81 99 , 02
Salamanca 4 . 516 1 , 24 98 , 97
Tenerife 18 . 026 0 , 99 98 , 18
Cantabria 9 . 677 0 , 77 98 , 57
Segovia 1 . 906 1 , 13 98 , 42
Sevilla 42 . 765 1 , 62 97 , 55
Soria 1 . 006 0 , 69 97 , 66
Tarragona 13 . 216 0 , 95 99 , 52
Teruel 1 . 744 0 , 52 99 , 56
Toledo 10 . 759 0 , 66 98 , 66
Valencia 48 . 533 1 , 04 99 , 12
Valladolid 6 . 237 1 , 12 99 , 01
Bizkaia 14 . 227 0 , 42 98 , 37
Zamora 2 . 176 0 , 96 99 , 33
Zaragoza 12 . 700 0 , 68 96 , 82
Ceuta 1 . 312 0 , 67 98 , 02
Melilla 774 3 , 77 94 , 39

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.