TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: JUNY 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 585 . 464 1 , 09 98 , 66
Àlaba/Llaurava 3 . 941 0 , 51 96 , 62
Albacete 5 . 061 0 , 29 98 , 82
Alicante /Alacant 20 . 484 0 , 81 99 , 04
Almeria 15 . 718 2 , 52 99 , 18
Àvila 1 . 631 0 , 35 99 , 19
Badajoz 13 . 969 0 , 96 98 , 91
Balears, Illes 7 . 369 1 , 43 99 , 15
Barcelona 46 . 478 0 , 61 99 , 02
Burgos 4 . 129 0 , 53 99 , 17
Càceres 7 . 110 1 , 03 99 , 14
Cadis 23 . 092 1 , 11 99 , 03
Castelló 7 . 845 1 , 32 96 , 19
Ciudad Real 6 . 747 0 , 42 99 , 29
Còrdova 18 . 477 1 , 11 98 , 68
la Corunya 11 . 279 0 , 47 97 , 87
Cuenca 1 . 805 0 , 55 99 , 02
Girona 5 . 366 0 , 79 98 , 84
Granada 16 . 981 1 , 64 98 , 70
Guadalajara 2 . 922 0 , 22 99 , 74
Guipúscoa 5 . 866 0 , 56 97 , 80
Huelva 16 . 712 1 , 18 98 , 87
Huesca 1 . 854 0 , 82 98 , 38
Jaén 16 . 369 0 , 96 98 , 99
León 3 . 835 0 , 92 98 , 16
Lleida 3 . 227 0 , 52 99 , 75
Rioja, La  3 . 131 1 , 76 98 , 92
Lugo 2 . 801 0 , 49 98 , 26
Madrid 52 . 166 2 , 79 98 , 76
Màlaga 21 . 301 1 , 02 98 , 32
Murcia 31 . 221 0 , 87 97 , 57
Navarra 7 . 210 0 , 82 99 , 44
Orense 2 . 888 0 , 73 97 , 89
Astúries 10 . 717 0 , 48 98 , 19
Palencia 1 . 655 0 , 13 98 , 91
Las Palmas 17 . 450 0 , 92 98 , 03
Pontevedra 12 . 703 0 , 58 98 , 98
Salamanca 3 . 672 0 , 72 98 , 80
Tenerife 16 . 309 0 , 80 97 , 83
Cantabria 6 . 780 1 , 32 98 , 99
Segovia 1 . 342 0 , 28 99 , 32
Sevilla 37 . 073 1 , 12 98 , 10
Soria 1 . 475 0 , 67 98 , 97
Tarragona 7 . 338 0 , 48 99 , 72
Teruel 1 . 101 0 , 39 99 , 24
Toledo 8 . 803 0 , 49 98 , 90
Valencia 40 . 251 0 , 80 99 , 25
Valladolid 4 . 447 0 , 99 99 , 06
Bizkaia 11 . 734 0 , 34 98 , 75
Zamora 1 . 663 0 , 64 98 , 82
Zaragoza 10 . 259 0 , 74 97 , 20
Ceuta 1 . 046 0 , 76 97 , 88
Melilla 661 1 , 65 97 , 01

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.