TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: MARÇ 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 604 . 584 1 , 25 98 , 53
Àlaba/Llaurava 3 . 845 0 , 76 95 , 60
Albacete 6 . 116 0 , 37 98 , 96
Alicante /Alacant 21 . 694 0 , 96 98 , 86
Almeria 9 . 899 2 , 95 98 , 83
Àvila 2 . 149 0 , 45 99 , 39
Badajoz 15 . 345 1 , 27 98 , 38
Balears, Illes 13 . 372 1 , 37 98 , 78
Barcelona 56 . 150 1 , 20 98 , 41
Burgos 3 . 641 1 , 00 99 , 18
Càceres 7 . 551 1 , 59 99 , 00
Cadis 25 . 391 1 , 09 98 , 86
Castelló 7 . 315 1 , 17 95 , 97
Ciudad Real 7 . 472 0 , 55 99 , 58
Còrdova 18 . 371 1 , 10 98 , 34
la Corunya 11 . 434 0 , 81 98 , 18
Cuenca 1 . 811 0 , 84 98 , 04
Girona 7 . 756 1 , 07 99 , 04
Granada 17 . 767 1 , 31 97 , 76
Guadalajara 3 . 494 0 , 50 99 , 71
Guipúscoa 5 . 607 1 , 02 98 , 09
Huelva 9 . 956 1 , 47 97 , 98
Huesca 1 . 979 1 , 44 98 , 87
Jaén 17 . 579 1 , 02 98 , 84
León 4 . 382 1 , 43 98 , 91
Lleida 4 . 273 0 , 38 99 , 36
Rioja, La  2 . 924 1 , 48 98 , 71
Lugo 3 . 181 0 , 54 97 , 55
Madrid 52 . 394 2 , 67 99 , 05
Màlaga 25 . 501 1 , 30 98 , 35
Murcia 29 . 114 0 , 83 98 , 21
Navarra 6 . 114 1 , 12 98 , 89
Orense 3 . 000 0 , 78 97 , 06
Astúries 13 . 582 0 , 48 98 , 97
Palencia 1 . 812 0 , 18 99 , 05
Las Palmas 16 . 599 1 , 29 97 , 78
Pontevedra 14 . 887 0 , 70 99 , 03
Salamanca 3 . 847 0 , 97 99 , 22
Tenerife 15 . 636 0 , 84 98 , 81
Cantabria 7 . 506 0 , 52 98 , 63
Segovia 1 . 609 0 , 43 99 , 39
Sevilla 39 . 928 1 , 64 97 , 75
Soria 984 2 , 14 98 , 29
Tarragona 8 . 928 0 , 78 99 , 52
Teruel 1 . 220 0 , 35 99 , 17
Toledo 8 . 808 0 , 88 98 , 97
Valencia 33 . 017 0 , 94 98 , 63
Valladolid 5 . 474 0 , 96 99 , 01
Bizkaia 11 . 274 0 , 50 99 , 13
Zamora 1 . 766 0 , 87 99 , 23
Zaragoza 9 . 804 0 , 81 95 , 92
Ceuta 827 1 , 06 96 , 67
Melilla 499 1 , 54 97 , 1

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.