TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: MAIG 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 676 . 529 1 , 34 97 , 84
Àlaba/Llaurava 3 . 938 0 , 60 96 , 63
Albacete 6 . 411 0 , 29 98 , 82
Alicante /Alacant 25 . 488 1 , 22 97 , 94
Almeria 16 . 677 3 , 14 98 , 89
Àvila 1 . 840 0 , 36 98 , 30
Badajoz 17 . 237 1 , 21 97 , 27
Balears, Illes 10 . 114 1 , 43 98 , 19
Barcelona 57 . 030 1 , 34 97 , 84
Burgos 4 . 040 0 , 90 98 , 13
Càceres 7 . 922 0 , 89 98 , 65
Cadis 27 . 372 0 , 97 98 , 58
Castelló 8 . 745 1 , 94 94 , 69
Ciudad Real 7 . 843 0 , 38 99 , 20
Còrdova 20 . 706 1 , 37 98 , 05
la Corunya 13 . 520 0 , 58 95 , 92
Cuenca 2 . 222 0 , 89 98 , 93
Girona 7 . 067 0 , 88 98 , 69
Granada 19 . 058 1 , 05 97 , 64
Guadalajara 3 . 593 0 , 17 99 , 77
Guipúscoa 6 . 132 0 , 54 95 , 40
Huelva 11 . 481 1 , 36 98 , 25
Huesca 2 . 431 0 , 83 98 , 49
Jaén 19 . 399 1 , 17 98 , 49
León 5 . 137 1 , 61 97 , 93
Lleida 4 . 105 0 , 70 99 , 31
Rioja, La  3 . 921 1 , 85 93 , 70
Lugo 3 . 396 0 , 48 96 , 60
Madrid 60 . 266 3 , 57 98 , 17
Màlaga 26 . 044 1 , 49 97 , 62
Murcia 38 . 394 0 , 87 97 , 27
Navarra 6 . 818 1 , 06 98 , 92
Orense 3 . 264 1 , 02 94 , 95
Astúries 11 . 911 0 , 41 97 , 96
Palencia 2 . 069 0 , 36 97 , 65
Las Palmas 19 . 225 1 , 08 98 , 03
Pontevedra 15 . 714 0 , 79 98 , 32
Salamanca 4 . 205 0 , 97 98 , 83
Tenerife 16 . 787 0 , 94 97 , 88
Cantabria 8 . 684 0 , 78 98 , 49
Segovia 1 . 685 0 , 19 99 , 63
Sevilla 41 . 938 1 , 42 97 , 04
Soria 1 . 995 0 , 84 97 , 88
Tarragona 8 . 858 0 , 74 99 , 56
Teruel 1 . 216 0 , 38 99 , 61
Toledo 10 . 475 0 , 52 96 , 90
Valencia 47 . 032 1 , 00 98 , 20
Valladolid 5 . 731 1 , 21 97 , 58
Bizkaia 11 . 965 0 , 39 98 , 24
Zamora 1 . 832 0 , 91 98 , 41
Zaragoza 11 . 577 0 , 57 93 , 10
Ceuta 1 . 169 0 , 54 98 , 20
Melilla 850 1 , 75 97 , 50

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.