TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: NOVEMBRE 2019

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 702 . 936 1 , 07 98 , 67
Àlaba/Llaurava 3 . 780 1 , 06 95 , 63
Albacete 6 . 061 0 , 24 98 , 62
Alicante /Alacant 26 . 323 1 , 15 99 , 16
Almería 12 . 247 3 , 49 97 , 84
Ávila 3 . 244 0 , 24 99 , 02
Badajoz 17 . 384 0 , 95 98 , 51
Balears, Illes 48 . 609 1 , 06 99 , 01
Barcelona 58 . 274 0 , 66 99 , 03
Burgos 5 . 176 0 , 63 99 , 64
Cáceres 9 . 470 0 , 83 99 , 33
Cádiz 28 . 454 1 , 02 98 , 80
Castelló 7 . 873 0 , 97 96 , 67
Ciudad Real 7 . 233 0 , 32 99 , 70
Córdoba 16 . 255 0 , 94 98 , 68
la Corunya 12 . 514 0 , 43 98 , 12
Cuenca 1 . 944 0 , 47 99 , 30
Girona 12 . 558 1 , 10 98 , 31
Granada 17 . 566 1 , 23 98 , 22
Guadalajara 3 . 283 0 , 36 99 , 81
Guipúscoa 6 . 020 0 , 74 97 , 43
Huelva 16 . 613 1 , 37 99 , 25
Huesca 2 . 580 0 , 95 98 , 43
Jaén 15 . 424 1 , 10 99 , 04
León 4 . 438 0 , 71 99 , 44
Lleida 4 . 717 0 , 80 98 , 13
Rioja, La  3 . 656 1 , 19 99 , 29
Lugo 3 . 629 0 , 46 97 , 55
Madrid 61 . 440 2 , 97 98 , 98
Málaga 29 . 717 1 , 17 98 , 20
Murcia 35 . 846 0 , 85 98 , 38
Navarra 7 . 162 0 , 83 99 , 35
Orense 3 . 243 0 , 69 97 , 27
Astúries 14 . 028 0 , 25 99 , 16
Palencia 1 . 797 0 , 22 98 , 47
Las Palmas 18 . 355 0 , 75 97 , 89
Pontevedra 15 . 270 0 , 57 99 , 04
Salamanca 4 . 135 0 , 93 98 , 97
Tenerife 16 . 592 0 , 53 97 , 91
Cantabria 9 . 317 0 , 41 98 , 85
Segovia 1 . 736 0 , 16 99 , 83
Sevilla 38 . 565 0 , 88 98 , 05
Soria 1 . 782 0 , 85 97 , 53
Tarragona 13 . 474 0 , 79 99 , 66
Teruel 1 . 431 0 , 29 99 , 27
Toledo 10 . 553 0 , 43 98 , 92
Valencia 30 . 127 0 , 77 99 , 04
Valladolid 5 . 404 0 , 78 98 , 92
Bizkaia 11 . 909 0 , 33 99 , 02
Zamora 1 . 778 0 , 30 99 , 33
Zaragoza 12 . 150 0 , 67 96 , 45
Ceuta 886 0 , 64 98 , 28
Melilla 914 4 , 47 99 , 45

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.