TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Acumulat fins a DESEMBRE de 2020

 

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 23 . 126 . 297 3 , 89 97 , 62
Àlaba/Llaurava 203 . 506 2 , 22 97 , 55
Albacete 152 . 421 1 , 18 98 , 92
Alicante /Alacant 867 . 274 3 , 76 98 , 75
Almeria 259 . 471 5 , 22 96 , 82
Àvila 64 . 575 1 , 35 98 , 89
Badajoz 282 . 761 2 , 02 98 , 30
Balears, Illes 891 . 993 5 , 48 97 , 87
Barcelona 3 . 605 . 544 8 , 57 97 , 09
Burgos 210 . 311 2 , 53 99 , 28
Càceres 143 . 574 1 , 58 99 , 10
Cadis 565 . 373 2 , 01 98 , 59
Castelló 280 . 437 3 , 78 96 , 75
Ciudad Real 142 . 753 1 , 34 98 , 43
Còrdova 378 . 024 1 , 99 98 , 56
la Corunya 372 . 426 1 , 71 97 , 99
Cuenca 50 . 610 1 , 08 99 , 15
Girona 459 . 965 4 , 24 93 , 33
Granada 427 . 676 1 , 85 98 , 21
Guadalajara 126 . 347 1 , 24 99 , 21
Guipúscoa 388 . 328 2 , 41 96 , 37
Huelva 230 . 961 3 , 36 98 , 71
Huesca 79 . 799 4 , 13 98 , 50
Jaén 309 . 318 1 , 74 98 , 99
León 150 . 177 1 , 65 98 , 85
Lleida 187 . 958 3 , 56 95 , 05
Rioja, La  172 . 652 6 , 29 95 , 86
Lugo 89 . 190 1 , 09 98 , 06
Madrid 3 . 051 . 393 8 , 84 97 , 40
Màlaga 677 . 797 4 , 46 96 , 74
Murcia 760 . 814 3 , 89 97 , 22
Navarra 412 . 934 3 , 73 96 , 17
Orense 110 . 874 1 , 86 97 , 91
Astúries 430 . 207 1 , 28 97 , 41
Palencia 72 . 072 1 , 32 98 , 00
Las Palmas 574 . 732 3 , 17 98 , 59
Pontevedra 433 . 681 3 , 02 98 , 14
Salamanca 114 . 426 2 , 63 95 , 54
Tenerife 545 . 060 2 , 27 98 , 24
Cantabria 263 . 626 1 , 69 98 , 13
Segovia 50 . 775 1 , 05 99 , 23
Sevilla 918 . 969 3 , 65 95 , 56
Soria 37 . 319 1 , 22 98 , 88
Tarragona 412 . 927 3 , 50 98 , 85
Teruel 58 . 871 0 , 72 99 , 50
Toledo 270 . 721 2 , 67 95 , 01
Valencia 1 . 361 . 060 2 , 03 98 , 69
Valladolid 275 . 279 3 , 05 98 , 14
Bizkaia 587 . 501 1 , 26 97 , 92
Zamora 46 . 933 1 , 18 99 , 18
Zaragoza 528 . 945 4 , 01 92 , 56
Ceuta 18 . 789 2 , 42 97 , 46
Melilla 17 . 168 8 , 43 96 , 81

 

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.