TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: AGOST 2020

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 1 . 546 . 536 4 , 63 98 , 21
Àlaba/Llaurava 15 . 596 3 , 21 97 , 26
Albacete 8 . 990 0 , 99 98 , 82
Alicante /Alacant 55 . 212 4 , 72 98 , 46
Almeria 19 . 431 8 , 06 97 , 11
Àvila 4 . 493 1 , 64 98 , 67
Badajoz 18 . 830 2 , 26 98 , 33
Balears, Illes 56 . 714 5 , 69 99 , 06
Barcelona 280 . 738 6 , 89 96 , 96
Burgos 12 . 550 5 , 63 99 , 42
Càceres 8 . 862 1 , 66 98 , 97
Cadis 33 . 067 2 , 14 98 , 53
Castelló 17 . 636 5 , 57 96 , 94
Ciudad Real 8 . 250 1 , 61 99 , 39
Còrdova 27 . 421 2 , 18 98 , 44
la Corunya 19 . 357 2 , 14 97 , 51
Cuenca 2 . 728 0 , 97 99 , 38
Girona 29 . 301 4 , 25 98 , 84
Granada 26 . 621 2 , 41 98 , 18
Guadalajara 10 . 341 1 , 49 99 , 76
Guipúscoa 24 . 410 4 , 06 97 , 13
Huelva 16 . 215 5 , 63 97 , 86
Huesca 4 . 652 5 , 46 98 , 80
Jaén 21 . 111 2 , 04 99 , 00
León 8 . 291 2 , 16 97 , 95
Lleida 13 . 044 3 , 28 98 , 80
Rioja, La  15 . 458 10 , 20 97 , 02
Lugo 4 . 722 0 , 82 97 , 82
Madrid 252 . 104 12 , 56 98 , 06
Màlaga 28 . 709 4 , 82 98 , 52
Murcia 56 . 532 5 , 84 97 , 62
Navarra 16 . 803 7 , 45 98 , 31
Orense 7 . 187 2 , 54 98 , 39
Astúries 30 . 427 1 , 31 98 , 84
Palencia 3 . 797 1 , 31 98 , 06
Las Palmas 21 . 780 3 , 22 97 , 88
Pontevedra 22 . 081 4 , 62 98 , 59
Salamanca 9 . 073 3 , 55 98 , 78
Tenerife 36 . 148 4 , 35 97 , 95
Cantabria 18 . 145 2 , 03 98 , 49
Segovia 2 . 660 1 , 06 99 , 67
Sevilla 57 . 822 5 , 38 97 , 43
Soria 2 . 039 1 , 34 96 , 24
Tarragona 25 . 763 4 , 19 99 , 79
Teruel 2 . 748 0 , 59 99 , 74
Toledo 18 . 209 2 , 95 98 , 45
Valencia 83 . 099 3 , 15 99 , 26
Valladolid 13 . 821 4 , 98 98 , 77
Bizkaia 32 . 029 2 , 12 98 , 01
Zamora 2 . 527 1 , 52 99 , 44
Zaragoza 36 . 941 4 , 71 95 , 98
Ceuta 1 . 055 1 , 20 97 , 99
Melilla 996 9 , 80 94 , 09

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.