TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: DESEMBRE 2020

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 1 . 978 . 665 6 , 86 96 , 28
Àlaba/Llaurava 18 . 698 3 , 33 98 , 80
Albacete 11 . 348 3 , 19 98 , 94
Alicante /Alacant 62 . 576 7 , 44 96 , 92
Almeria 18 . 025 5 , 30 93 , 54
Àvila 6 . 851 4 , 23 98 , 93
Badajoz 23 . 536 3 , 06 98 , 23
Balears, Illes 69 . 983 14 , 26 94 , 70
Barcelona 319 . 894 13 , 29 96 , 40
Burgos 15 . 753 3 , 88 98 , 52
Càceres 13 . 680 3 , 47 97 , 87
Cadis 52 . 789 5 , 24 97 , 49
Castelló 15 . 309 5 , 47 96 , 14
Ciudad Real 13 . 884 2 , 27 94 , 98
Còrdova 27 . 657 2 , 83 95 , 93
la Corunya 30 . 473 4 , 07 96 , 46
Cuenca 3 . 990 2 , 48 96 , 70
Girona 40 . 524 6 , 41 88 , 51
Granada 42 . 372 4 , 17 95 , 96
Guadalajara 8 . 779 2 , 72 99 , 68
Guipúscoa 34 . 678 3 , 60 97 , 74
Huelva 19 . 663 4 , 76 97 , 78
Huesca 6 . 953 9 , 50 98 , 92
Jaén 19 . 057 3 , 56 97 , 66
León 14 . 361 3 , 40 97 , 65
Lleida 15 . 269 6 , 09 88 , 75
Rioja, La  12 . 049 8 , 76 97 , 64
Lugo 8 . 329 3 , 60 97 , 48
Madrid 233 . 251 10 , 42 97 , 21
Màlaga 106 . 346 8 , 68 94 , 55
Murcia 65 . 884 6 , 86 97 , 34
Navarra 39 . 995 8 , 50 94 , 86
Orense 9 . 244 4 , 09 97 , 70
Astúries 47 . 379 2 , 86 93 , 11
Palencia 5 . 258 1 , 94 95 , 45
Las Palmas 66 . 866 9 , 53 97 , 65
Pontevedra 35 . 132 5 , 11 98 , 59
Salamanca 11 . 343 5 , 81 89 , 33
Tenerife 47 . 043 6 , 44 97 , 49
Cantabria 25 . 371 3 , 69 95 , 33
Segovia 4 . 435 3 , 14 99 , 06
Sevilla 80 . 841 6 , 68 92 , 85
Soria 2 . 837 1 , 66 99 , 44
Tarragona 34 . 931 8 , 16 96 , 99
Teruel 4 . 539 1 , 88 99 , 35
Toledo 21 . 859 5 , 48 94 , 66
Valencia 99 . 574 4 , 17 97 , 43
Valladolid 19 . 172 4 , 78 99 , 26
Bizkaia 49 . 426 2 , 48 96 , 41
Zamora 4 . 144 2 , 81 99 , 86
Zaragoza 34 . 426 9 , 20 86 , 00
Ceuta 1 . 496 9 , 80 96 , 23
Melilla 1 . 393 15 , 92 92 , 75

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.