TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: GENER 2020

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 767 . 597 1 , 57 98 , 13
Àlaba/Llaurava 5 . 212 0 , 92 94 , 66
Albacete 7 . 332 0 , 46 98 , 09
Alicante /Alacant 30 . 647 1 , 60 98 , 81
Almería 11 . 853 3 , 34 98 , 43
Ávila 3 . 216 0 , 35 98 , 28
Badajoz 19 . 736 1 , 50 97 , 71
Balears, Illes 23 . 821 2 , 09 98 , 65
Barcelona 62 . 575 1 , 21 98 , 49
Burgos 5 . 492 1 , 18 99 , 52
Cáceres 10 . 587 1 , 78 97 , 99
Cádiz 30 . 099 1 , 36 98 , 77
Castelló 9 . 136 1 , 74 97 , 69
Ciudad Real 8 . 486 0 , 65 99 , 05
Córdoba 18 . 250 1 , 55 98 , 16
la Corunya 17 . 208 1 , 08 97 , 50
Cuenca 2 . 479 0 , 96 99 , 29
Girona 11 . 360 1 , 96 95 , 52
Granada 20 . 421 1 , 44 98 , 03
Guadalajara 3 . 936 0 , 48 98 , 44
Guipúscoa 8 . 111 0 , 92 96 , 76
Huelva 14 . 952 1 , 75 98 , 98
Huesca 2 . 534 1 , 61 98 , 20
Jaén 15 . 545 1 , 11 98 , 91
León 5 . 597 1 , 41 99 , 45
Lleida 4 . 909 1 , 01 99 , 32
Rioja, La  3 . 812 2 , 94 96 , 91
Lugo 4 . 369 0 , 71 96 , 51
Madrid 58 . 999 3 , 96 98 , 37
Málaga 29 . 736 1 , 93 97 , 46
Murcia 46 . 346 1 , 15 98 , 00
Navarra 8 . 936 1 , 11 98 , 34
Orense 4 . 061 1 , 00 95 , 76
Astúries 18 . 560 0 , 49 98 , 84
Palencia 2 . 574 1 , 17 97 , 60
Las Palmas 19 . 783 0 , 97 97 , 49
Pontevedra 16 . 936 0 , 99 98 , 67
Salamanca 5 . 031 1 , 22 99 , 11
Tenerife 19 . 268 0 , 75 97 , 91
Cantabria 10 . 980 0 , 95 97 , 86
Segovia 2 . 079 0 , 65 99 , 22
Sevilla 44 . 302 1 , 65 97 , 25
Soria 1 . 659 0 , 82 98 , 98
Tarragona 13 . 010 1 , 45 99 , 24
Teruel 1 . 601 0 , 52 99 , 20
Toledo 11 . 228 1 , 22 98 , 13
Valencia 49 . 088 1 , 00 99 , 07
Valladolid 7 . 099 1 , 73 92 , 03
Bizkaia 15 . 967 0 , 60 98 , 72
Zamora 2 . 508 0 , 72 99 , 58
Zaragoza 13 . 427 1 , 02 96 , 48
Ceuta 1 . 652 1 , 17 95 , 93
Melilla 1 . 092 7 , 18 95 , 78

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.