TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: JULIO 2020

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 2 . 702 . 516 3 , 24 98 , 10
Àlaba/Llaurava 35 . 673 2 , 17 97 , 36
Albacete 15 . 245 0 , 77 99 , 44
Alicante /Alacant 106 . 065 2 , 60 99 , 18
Almeria 25 . 029 4 , 86 96 , 62
Àvila 5 . 891 1 , 21 99 , 13
Badajoz 24 . 912 1 , 99 98 , 34
Balears, Illes 55 . 636 3 , 13 99 , 35
Barcelona 476 . 039 4 , 64 97 , 74
Burgos 31 . 325 2 , 12 99 , 63
Càceres 12 . 280 1 , 46 99 , 47
Cadis 42 . 285 2 , 25 98 , 87
Castelló 36 . 423 3 , 70 98 , 09
Ciudad Real 10 . 924 1 , 25 98 , 88
Còrdova 33 . 946 2 , 47 98 , 62
la Corunya 36 . 447 1 , 94 97 , 63
Cuenca 3 . 986 0 , 98 99 , 30
Girona 44 . 773 4 , 08 96 , 15
Granada 35 . 297 2 , 14 98 , 63
Guadalajara 16 . 066 1 , 55 99 , 21
Guipúscoa 71 . 219 2 , 63 97 , 47
Huelva 25 . 836 3 , 35 99 , 39
Huesca 8 . 871 3 , 59 98 , 24
Jaén 29 . 369 1 , 71 99 , 16
León 13 . 303 1 , 41 98 , 96
Lleida 22 . 210 2 , 11 98 , 56
Rioja, La  25 . 310 4 , 79 96 , 36
Lugo 6 . 332 1 , 20 98 , 07
Madrid 552 . 868 8 , 35 97 , 39
Màlaga 36 . 199 4 , 80 97 , 33
Murcia 69 . 487 3 , 75 97 , 21
Navarra 48 . 280 3 , 81 95 , 97
Orense 9 . 940 1 , 93 98 , 65
Astúries 58 . 002 1 , 55 96 , 89
Palencia 7 . 483 1 , 36 98 , 19
Las Palmas 29 . 279 2 , 27 99 , 46
Pontevedra 42 . 762 2 , 91 98 , 25
Salamanca 8 . 185 2 , 41 97 , 44
Tenerife 23 . 993 2 , 98 98 , 04
Cantabria 28 . 080 1 , 84 98 , 97
Segovia 5 . 345 0 , 82 99 , 29
Sevilla 81 . 641 3 , 42 95 , 96
Soria 3 . 139 1 , 42 98 , 54
Tarragona 42 . 581 2 , 52 99 , 44
Teruel 5 . 623 0 , 79 99 , 67
Toledo 28 . 432 2 , 02 95 , 06
Valencia 161 . 574 1 , 79 99 , 16
Valladolid 42 . 875 3 , 26 99 , 10
Bizkaia 102 . 118 1 , 25 97 , 86
Zamora 4 . 109 1 , 52 98 , 70
Zaragoza 56 . 691 2 , 82 95 , 98
Ceuta 1 . 689 2 , 00 98 , 77
Melilla 1 . 449 7 , 23 97 , 88

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.