TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: JUNY 2020

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 2 . 293 . 363 2 , 74 98 , 52
Àlaba/Llaurava 15 . 477 1 , 85 99 , 01
Albacete 12 . 878 1 , 04 99 , 08
Alicante /Alacant 136 . 812 2 , 00 99 , 26
Almeria 28 . 482 3 , 14 98 , 82
Àvila 4 . 903 0 , 70 98 , 69
Badajoz 26 . 893 2 , 38 98 , 91
Balears, Illes 53 . 182 2 , 80 99 , 62
Barcelona 418 . 901 3 , 34 97 , 15
Burgos 25 . 169 1 , 70 99 , 67
Càceres 12 . 088 1 , 47 99 , 40
Cadis 53 . 675 1 , 55 99 , 29
Castelló 29 . 891 2 , 12 96 , 47
Ciudad Real 10 . 537 1 , 25 99 , 32
Còrdova 39 . 807 2 , 31 99 , 25
la Corunya 31 . 096 1 , 91 97 , 85
Cuenca 3 . 370 0 , 72 99 , 71
Girona 69 . 206 1 , 81 97 , 29
Granada 36 . 894 1 , 51 99 , 04
Guadalajara 12 . 565 1 , 17 99 , 33
Guipúscoa 39 . 151 1 , 38 92 , 14
Huelva 22 . 237 2 , 14 99 , 69
Huesca 10 . 553 2 , 34 99 , 79
Jaén 28 . 480 1 , 57 99 , 45
León 13 . 443 1 , 36 99 , 54
Lleida 27 . 698 0 , 92 99 , 66
Rioja, La 19 . 535 3 , 13 98 , 45
Lugo 7 . 206 0 , 66 99 , 01
Madrid 217 . 758 8 , 13 98 , 35
Màlaga 42 . 747 3 , 36 97 , 89
Murcia 73 . 610 2 , 85 97 , 85
Navarra 94 . 619 1 , 79 96 , 38
Orense 7 . 683 1 , 97 97 , 90
Astúries 37 . 472 1 , 18 98 , 01
Palencia 5 . 354 1 , 63 98 , 65
Las Palmas 27 . 503 1 , 66 99 , 69
Pontevedra 47 . 965 2 , 69 98 , 97
Salamanca 7 . 743 1 , 50 96 , 55
Tenerife 22 . 488 1 , 80 98 , 39
Cantabria 29 . 734 1 , 30 99 , 10
Segovia 4 . 135 0 , 88 99 , 30
Sevilla 99 . 470 2 , 78 97 , 68
Soria 3 . 359 1 , 24 100 , 00
Tarragona 52 . 043 1 , 54 99 , 68
Teruel 6 . 937 0 , 56 99 , 86
Toledo 22 . 812 2 , 66 94 , 57
Valencia 146 . 929 1 , 61 99 , 31
Valladolid 21 . 645 1 , 76 98 , 69
Bizkaia 47 . 623 1 , 02 98 , 90
Zamora 4 . 209 1 , 23 99 , 63
Zaragoza 76 . 825 2 , 16 97 , 32
Ceuta 1 . 053 3 , 08 98 , 02
Melilla 1 . 518 3 , 47 99 , 07

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.