TEMPS MITJANS DE TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Temps mitjans de tramitació: MARÇ 2020

Àmbit geogràfic Nombre de procediments tramitats Temps mitjà de resolució d'expedients en dies naturals % d'expedients resolts en un temps igual o inferior a 15 dies naturals
TOTAL NACIONAL 675 . 073 1 , 08 99 , 14
Àlaba/Llaurava 3 . 327 0 , 38 97 , 45
Albacete 7 . 153 0 , 55 99 , 67
Alicante /Alacant 25 . 103 1 , 23 99 , 58
Almeria 11 . 717 2 , 20 99 , 06
Àvila 4 . 093 0 , 52 99 , 72
Badajoz 16 . 361 0 , 96 99 , 25
Balears, Illes 13 . 490 1 , 12 99 , 42
Barcelona 49 . 199 0 , 79 99 , 05
Burgos 4 . 954 0 , 90 99 , 76
Càceres 8 . 288 0 , 78 99 , 30
Cadis 37 . 847 0 , 81 99 , 65
Castelló 9 . 019 2 , 91 96 , 35
Ciudad Real 7 . 046 0 , 53 99 , 46
Còrdova 21 . 088 1 , 30 99 , 24
la Corunya 12 . 839 0 , 51 99 , 11
Cuenca 2 . 554 0 , 55 99 , 70
Girona 7 . 363 1 , 43 98 , 46
Granada 22 . 120 0 , 87 99 , 05
Guadalajara 4 . 941 0 , 34 99 , 79
Guipúscoa 5 . 840 0 , 81 98 , 79
Huelva 13 . 925 0 , 95 99 , 59
Huesca 2 . 324 0 , 73 99 , 21
Jaén 19 . 360 1 , 01 99 , 15
León 4 . 677 0 , 86 99 , 47
Lleida 4 . 608 0 , 38 99 , 69
Rioja, La  3 . 309 3 , 42 99 , 30
Lugo 4 . 619 0 , 57 99 , 22
Madrid 50 . 210 2 , 86 98 , 75
Màlaga 30 . 310 1 , 52 98 , 64
Murcia 29 . 523 0 , 71 98 , 89
Navarra 7 . 522 0 , 52 99 , 74
Orense 3 . 079 0 , 64 98 , 75
Astúries 14 . 259 0 , 48 99 , 27
Palencia 2 . 368 0 , 28 99 , 28
Las Palmas 19 . 163 0 , 81 98 , 71
Pontevedra 14 . 268 0 , 48 99 , 24
Salamanca 3 . 394 1 , 08 99 , 41
Tenerife 21 . 311 0 , 37 99 , 37
Cantabria 9 . 094 0 , 89 99 , 35
Segovia 1 . 456 0 , 39 99 , 15
Sevilla 45 . 100 1 , 57 98 , 95
Soria 1 . 347 0 , 50 99 , 35
Tarragona 9 . 990 0 , 76 99 , 91
Teruel 1 . 616 0 , 28 99 , 75
Toledo 9 . 765 0 , 61 99 , 15
Valencia 39 . 124 0 , 64 99 , 53
Valladolid 8 . 728 0 , 77 99 , 23
Bizkaia 12 . 579 0 , 52 99 , 26
Zamora 1 . 942 0 , 44 99 , 52
Zaragoza 10 . 415 0 , 64 97 , 37
Ceuta 798 0 , 84 98 , 30
Melilla 548 3 , 40 99 , 75

Explicació:

  • Nombre de procediments tramitats. S'inclouen tots aquells procediments d'alta inicial i represa de les prestacions per desocupació que s'han donat per finalitzats durant el període de referència amb independència del resultat de la terminació del procediment.
  • Temps mitjà de tramitació. S'arreplega en dies naturals el temps mitjà de tramitació dels procediments de prestacions per desocupació, calculat des de la presentació de la sol·licitud fins que es dona per finalitzat l'expedient.
  • % d'expedients resolts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals. S'arreplega el percentatge d'expedients resolts respecte als expedients rebuts en un termini igual o inferior a 15 dies naturals (termini que el Servici Públic d'Ocupació Estatal té per a dictar resolució), calculat des de la data en què s'ha formulat la sol·licitud.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.